NRK Meny
Normal

Båtplassaken i Halden: Har ikke gyldig avtale med kjøpesenterutbygger

Halden kommunes avtale om leie av private båtplasser ved Tista er ikke gyldig. Kommunen har ikke fått godkjenning av fylkesmannen.

Havneområdet i Halden

AVTALEN OM Å LEIE BÅTPLASSER PÅ HØVLERIET ER IKKE GYLDIG. Fylkesmannen har ikke godkjent avtalen, og Kystverket godtar ikke bruk av havnekassa til leie av private båtplasser.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den uoppsigelige avtalen mellom Halden kommune og Tista Eiendom viser at det er Tista Eiendom AS som skal bygge bryggepromenaden forbi kjøpesenteret deres på Høvleriet, og at båtplasser på denne delen av promenaden skal leies og vedlikeholdes av havnevesenet.

3.750.000 kroner koster dette Halden kommune i leie over 15 år. I tillegg kommer driftsutgiftene havnevesenet må svare for.

Kommunen har søkt om å få inngå avtalen hos Fylkesmannen i Østfold, men så langt foreligger det ingen godkjenning derfra.

Les også:

Venter på Kystverket

Kommunestyret i Halden vedtok den 29. august i fjor å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene. Havnestyret hadde på forhånd sagt nei til å leie plassene, fordi det finnes 40 kommunale båtplasser i samme område som man ikke har leietakere til.

Kystverket har slått fast at kommunestyrets vedtak om båtplassleie ikke var i henhold til bestemmelsene i Havne- og farvannsloven, og har varslet vedtak om at avtalen om leie kommer til å bli stoppet og at eventuelle utbetalinger må returneres havnekassen, dersom det allerede har skjedd.

Avtalen om leie er undertegnet av ordfører Thor Edquist (H) og en representant for Tista Eiendom AS i november i fjor. Halden kommune – som delvis er satt under statlig administrasjon på grunn av svak økonomi, søkte fylkesmannen om å få gjennomføre leieprosjektet den 13. desember 2013.

– Da kommunen er registrert i ROBEK trenger dette vedtaket Fylkesmannens godkjenning før det er gyldig, sier Birger Overskott - seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold i Samordnings- og beredskapsstaben.

I kommuneloven § 60 nr. 1 heter det:

"Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet".

- Det har blitt stilt spørsmål om dette er lovlig bruk av havnekapital. Dette er tatt opp til formell behandling av Kystverket. Fylkesmannen har ikke sluttbehandlet kommunestyrets vedtak fra 29. august 2013, og vi har funnet det riktig å avvente Kystverkets sluttbehandling og vedtak i denne saken, sier Overskott til NRK og avslutter

– Oppsummert er Fylkesmannens rolle i denne saken å behandle det nevnte vedtaket i kommunestyret, og vi kan godkjenne eller eventuelt ikke godkjenne dette vedtaket. Før eventuell godkjenning er gitt er ikke vedtaket gyldig, sier han.

Les hele avtalen mellom Halden kommune og Tista eiendom AS

Venter på Fylkesmannen i Østfold

Kystverket har behandlet klagen fra tidligere havnesjef i Halden, Øivind Johannessen, som mente at leie av de 30 private båtplassene på Høvleriet var å betrakte som ulovlig i forhold til Havne- og farvannsloven.

Kystverket deler Johannessens vurdering, og har gitt kommunen varsel om at de vil stoppe avtalen, dersom den gjennomføres og de vil kreve tilbakeføring av penger til havnekassen, dersom det er utbetalt penger allerede.

Men i Kystverket viser man nå til Fylkesmannen for videre framdrift i saken.

Kystverkets syn er at det ikke har vært gjennomført noen transaksjoner fra havnekapitalen knyttet til leieavtalen.

– I denne saken er det etter vår forståelse slik at kommunen ikke har inngått avtalen om leie av småbåtanlegg enda; kommunen er blant annet avhengig av tillatelse fra Fylkesmannen fordi de er på ROBEK-listen, sier Kristin Frotvedt, seniorrådgiver og jurist Kystforvaltningsavdelingen hos Kystverket til NRK.

Dermed står saken inntil videre i bero, der Fylkesmannen i Østfold og Kystverket venter på hverandre, og det ventes på Halden kommune - som har varslet en mulig reorganisering av egen havnekasse.

Les Kystverkets vurdering av leie av private båtplasser på Høvleriet

Svarer ikke på henvendelser

NRK har bedt rådmannen i Halden kommune svare på om kommunen allerede har utbetalt penger til Tista Eiendom AS knyttet til leie av båtplasser.

Rådmannen er også spurt om kjøpesenteret eid av Tista Eiendom as i det hele tatt hadde kunnet åpne dørene tidligere i år uten bryggepromenaden, som fungerer som rømningsvei.

Rådmannen er spurt om en slik avtale kommunestyret vedtok i august i fjor kan komme til å skape presedens for lignende saker, samt at hun er stilt spørsmål til hvordan Halden kommune ser for seg en eventuell ny løsning, der inntekter fra regulær havnedrift og inntekter fra småbåthavnen ikke lenger blandes i samme pengekasse.

Svaret fra kommunen onsdag denne uka dekker i liten grad hva det ble spurt om for to dager siden.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker har imidlertid få opplysninger å komme med. Hun henviser til kommunens leder for informasjon, Martin Vik, som ifølge kommunalt e-postsvar-system er fraværende.

Det samme er økonomisjef Roar Vevelstad, som på forespørsel fra NRK forteller at han vil kunne redegjøre for om kommunen har utbetalt penger til Tista Eiendom AS eller ei, når han er tilbake fra sitt fravær kommende uke.

– Som du er kjent med, har Martin Vik ansvar for å koordinere svar/ innspill til ulike medier/ journalister. Jeg er kjent med at du i denne saken og i andre saker har henvendt deg til ulike personer i kommunens administrasjon. Når Martin Vik svarer, er det på kommunens vegne, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: