NRK Meny
Normal

- Tok seg til rette i havnekassa

Halden kommunestyre fattet vedtak i strid med havne- og farvannsloven, da de bestemte seg for å bruke havnemidler til private båtplasser.

Øyvind Johannessen

FIKK MEDHOLD. Tidligere havnesjef Øivind Johannessen fikk medhold fra Kystverket i, at det å leie 30 private småbåtplasser var brudd på Havne- og farvannsloven.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det mener Kystverket.

Kommunestyret vedtok i august i fjor å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene.

Havnestyret hadde på forhånd sagt nei til å leie plassene, fordi det finnes 40 kommunale båtplasser i samme område man ikke har leietakere til.

Tidligere havnesjef i Halden Øivind Johannessen klaget kommunestyrets vedtak inn til Kystverket, med påstand om at leien av de 30 plassene var ulovlig bruk av havnekassen.

Nå har han fått medhold.

Les også:

- Tok seg til rette

Utbygging ved Tista i Halden

LEIDE 30 PLASSER. Utbygger av et kjøpesenter ved Tista (bildet) fikk i kommunestyret i fjor et tilskudd til bryggeanlegg i elva.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Min påstand var at kommunestyrets vedtak om å bruke havnekassen til å leie småbåtplasser på privat grunn var i strid med loven. De vedtok rett og slett å ta seg til rette i havnekassen, sier Johannessen til NRK.

Kystverket har behandlet saken, og i korrespondanse med Halden kommune heter det blant annet i et varsel om vedtak følgende:

"Kystverkets hovedkontor gir med dette varsel etter forvaltningsloven § 16 om at vi vil vurdere å gjøre vedtak etter havne- og farvannsloven § 48 og pålegge kommunen retting/stansing med hjemmel i havne- og farvannsloven § 57.

Et slikt vedtak vil bety at Halden kommune må avstå fra utbetaling fra havnekapitalen til å leie båtplasser som angitt og til bryggepromenaden.

For det tilfellet at det alt er gjort slik utbetaling, kommer vi til å gi pålegg om retting, som betyr at midlene må føres tilbake til havnekapitalen."

- Det er ikke noen tvil. Kystverket mener det ikke går an å putte millioner av kroner i lomma på en privat utbygger ved å leie båtplasser. Det er ikke anledning til å bruke havnekassa på denne måten, sier Johannessen til NRK.

Les også:

- Måtte varsle vedtak først

Småbåter

TRENGTE IKKE FLERE PLASSER. Havnestyret sa nei til å leie private plasser, da man verken trengte å utvide kapasiteten eller oppfattet leie av private plasser som riktig etter Havne- og farvannsloven.

Foto: Rainer Prang / NRK

På forespørsel til Kystverket hvorfor man "varsler vedtak" fremfor å komme med det konkrete vedtaket i saken svarer Kristin Frotvedt, seniorrådgiver og jurist Kystforvaltningsavdelingen hos Kystverket

- Det følger av forvaltningsloven § 16 at vedtak (pålegg) skal forhåndsvarsles med mulighet for mottaker til å uttale seg, sier hun.

Kystverkets syn er på nåværende tidspunkt at det ikke har vært gjennomført noen transaksjoner fra havnekapitalen knyttet til leieavtalen kommunestyret vedtok å inngå med selskapet Tista Eiendom der bryggeplassene på privat grunn ble etablert.

- I denne saken er det etter vår forståelse slik at kommunen ikke har inngått avtalen om leie av småbåtanlegg enda; kommunen er blant annet avhengig av tillatelse fra fylkesmannen fordi de er på ROBEK-listen, sier hun til NRK.

Fra kommunen er det overfor Kystverket redegjort for planlagt omorganisering av hvordan Halden kommune for fremtiden skal håndtere havneavgifter og småbåtvirksomhet.

I påvente av av kommunens avgjørelser har Kystverkets hovedkontor stilt saken i bero inntil de har dokumentasjon fra kommunen på at bruken og forvaltningen av havnekapitalen er ordnet i tråd med varsel om vedtak og pålegg om stans i utbetalinger eventuelt tilbakebetaling.

NRK har kontaktet rådmann og ordfører og bedt om kommentar. Fra kommunen varsles det onsdag at det jobbes med en kommentar til spørsmålene som er stilt.

NRK har også bedt Halden kommune redegjøre for om det allerede er utbetalt penger til Tista Eiendom knyttet til leie av båtplassene i 2013 og/ eller 2014.

Les også:

Hard straff

I sitt svar til kommunen fra Kystverket pekes det underveis i korrespondansen på at Kystverket legger til grunn at reglene om havnekapital gjelder for Halden kommune.

Havne- og farvannsloven § 48 begrenser bruken av havnekapitalen. Kapitalen kan ikke brukes til andre formål enn "havnevirksomhet", som blant annet omfatter regulær havnedrift, vedlikehold, utbedring og utbygging.

Fra Kystverket heter det i forbindelse med leie av de private båtplassene i Tista:

"Vi kan ikke se at de aktuelle tiltakene er planlagt for eller rettet mot den løpende driften av havna eller som infrastruktur til bruk for alminnelig sjøtransport, passasjertransport eller fiskefartøy mv. eller på annen måte kommer inn under havnevirksomhet."

Dersom en havnekommune bryter Havne- og farvannsloven, kan det få alvorlige konsekvenser for kommunen, forteller Kristin Frotvedt

- Havne- og farvannsloven gir hjemmel for myndigheten etter loven til å iverksette ulike forvaltningstiltak, blant annet pålegg om retting/stansing av forhold i strid med loven, forelegg, tvangsfullbyrdelse og tvangsmulkt, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.
  • Kjedekollisjon på Sandesundbrua

    Fire biler har kollidert på Sandesundbrua i sørgående retning. Det har ført til kødannelse i området.