Yrkesfiskere frykter sprengninger ødelegger livet i fjorden

Det neste året skal Kystverket sprenge bort 24 grunner i Indre Oslofjord slik at store skip lettere kan seile inn og ut av Oslo. Yrkesfiskerne er redde for at livsgrunnlaget blir ødelagt.

Det neste året skal Kystverket sprenge bort 24 grunner i indre Oslofjord slik at store skip lettere kan seile inn og ut av Oslo. Første sprengning var utenfor Snarøya i Bærum.

STORT TRYKK: Den første salven ble sprengt sør for Snarøya i Bærum den 16. oktober. Her kan du se hvordan det så ut.

Død fisk

DØD FISK: Etter sprengningen ser man flere døde fisker i vannet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det ligger død fisk her, det er jo en grunn til at det er så mye måker, sier Helene Kristoffersen.

Hun er 12. generasjons fisker og leder i Indre Oslofjord fiskerlag. Sist fredag tok hun med båten sin utenfor Snarøya i Bærum hvor Kystverket sprengte bort et undervannsskjær.

– Det at fisken dør når du sprenger er en ting, men det som virkelig er alvorlig er at grunnlaget for livet i havet blir ødelagt. Grunnene er viktige gyte- og oppvekstplasser, sier Kristoffersen.

Skal sprenge over 20 steder

Årsaken til sprengningen er at Kystverket ønsker å gjøre innseilingen til Oslo tryggere.

I dag må de største laste- og cruiseskipene over i motsatt led for å styre unna grunner. Noe som kan skape farlige situasjoner.

Kristine Pedersen Rise

TAR FORHOLDSREGLER: Kristine Pedersen Rise, overingeniør i Kystverket, sier at de forholder seg til kravene som Fylkesmannen har satt.

Foto: NRK

– Indre Oslofjord er Norges mest trafikkerte område. Vi ønsker å utdype kystleden inn til Oslo havn for å gjøre seilasen mer forutsigbar. På den måten får vi færre kursendringer, og vi unngår at skip må over i motsatt led, sier Kristine Pedersen Rise, overingeniør i Kystverket.

Derfor skal Kystverket fjerne 24 små grunner i Indre Oslofjord. Da vil dyben i hovedfartsåra øke fra 11 til 14 meter.

Frykter for livet i havet

Indre Oslfjord fiskerlag mener at skadene som blir påført er større enn gevinsten.

– Når man snakker om over 20 plasser, kan man begynne å lure på hvor mange plasser som er igjen, sier Kristoffersen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har stilt en rekke krav til hvordan prosjektet skal gjennomføres, og de mener at gyteområdene blir godt nok ivaretatt.

Det er et stort delvis sammenhengende gyteområde for torsk langs vestsiden av Nesoddlandet med rundt ti grunner hvor det er et forbud mot å sprenge fra 1. februar til 1. mai når torsken legger rogn, sier Kari Skogen, faggruppeleder hos Fylkesmannen.

Liknende krav er også stilt for et gyteområde for sild på nordenden av Nesoddtangen.

Mener yrkesfiskerne burde blitt spurt

Helene Kristoffersen

FORTVILET FISKER: Helene Kristoffersen frykter for livsgrunnlaget i fjorden når mange av grunnene blir fjernet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Helene Kristoffersen mener likevel at dette ikke er godt nok.

– Disse gyte- og oppvekstplassene er ikke bare for torsk og sild som vi nordmenn er vant med. Poenget er at grunnene sikrer alt liv i havet.

Hun mener også de burde blitt tatt med på råd før sprengningen begynte.

– Det er tross alt vi som kjenner fjorden best. Vi kan med større sikkerhet si hvor og når det er fisk og ikke, sier Kristoffersen.

Indre Oslofjord

TRYGGERE INNSEILING: Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn. Kystverket ønsker å fjerne flere grunner fra Indre Oslofjord slik at det blir tryggere for skip og ferdes her.

Foto: Rushda Syed / NRK