Vil rive boliger for å fikse «den største flaskehalsen i norsk jernbane»

Bane NOR vil rive flere boliger på Vålerenga i Oslo for å bygge om togsporene. De mener endringene er helt nødvendig for å håndtere økende togtrafikk. Nå raser beboerne over nye togspor som vil gå rett gjennom husene deres.

Infomøte om nye togspor i Brynsbakken

RAMMER FLERE BEBOERE: Onsdag kveld samlet Bane NOR beboerne på Vålerenga til informasjonsmøte der de presenterte planene.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Harald Kristoffersen

Harald Kristoffersen bor midt i området der Bane NOR vil bygge.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Det er slakke greier. Jeg bor akkurat midt i området, og jernbanen går midt gjennom huset mitt, sier Harald Kristoffersen.

Han og andre beboere på Vålerenga møtte onsdag kveld på et informasjonsmøte om planene. Bane NOR kaller området for «den største flaskehalsen i norsk jernbane».

De ønsker å rive flere boliger i områder for å bedre kapasiteten.

– Innkallingen til møte fikk vi for to dager siden. Dette er tøft for dem som bor i de mest rammede områdene, sier Ylva Østby, som også deltok på møtet.

Vil rydde opp

I dag kjører Gjøvikbanen, Gardermobanen og Hovedbanen på fire enkle spor over Brynsbakken.

Torun Hellen

LEDER: Torun Hellen fra Bane NOR er prosjektleder for kapasitetsøkningen i Brynsbakken.

Foto: Bane NOR

Gjøvik- og Gardermobanen deler på to spor, mens Hovedbanen kjører på to egne spor, og har kapasitet til gode. Nå vil Bane NOR bygge om sporene slik at trafikk fra Gjøvikbanen kan kjøre på Hovedbanen.

– Det er en forutsetning for Oslo-navet (se faktaboks under). Skal man kunne mate Oslo S med kapasiteten fra fire togtunneler så må vi rydde sporene oppe i Brynsbakken og overføre trafikk fra Gardermobanen til Hovedbanen, sier Torun Hellen, prosjektleder hos Bane NOR.

Nye jernbanetunneler under Oslo skal stå ferdig tidligst i 2032.

– Det blir konflikt

Om lag 22 boliger, et par bedrifter og en moské ligger i området som blir berørt av ombyggingen. Bane NOR vil starte bygging i 2020, forutsatt at planprosessen går som de ønsker.

Hellen sier det ikke er mulig å bygge om sporene uten å rive bygningene.

– Vi har vurdert alle ideer for å kunne løse problemene. I dag sitter vi igjen med noen alternativer, som alle er hardhendte med bebyggelsen i Enebakkveien, forklarer prosjektlederen.

Grunneiere som blir berørt av planene fikk informasjon på et møte mandag 25. september. Hellen forventer at det blir uenigheter mellom grunneierne og Bane NOR.

– Det er klart det blir konflikt, det er slik plan og bygningsloven fungerer. Man avveier ulike interesser og forsøker å finne en løsning til slutt. Det er vi forberedt på.

Regulert til bevaring

Trehusbebyggelsen i delen av Enebakkveien som rammes av planene er regulert til bevaring. Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, synes det er trist at man må rive bygningene.

– Men her møter man storsamfunnets behov for infrastruktur og da vil lett verneverdien tape. Bane NOR har forsøkt å finne løsninger som kan ta vare på dette, men det har vist seg vanskelig, sier Wilberg.

Hun mener det nå må vurderes om man kan flytte hele husrekken til et annet sted.

Laster kart, vennligst vent...

Her ser du hvilket området Bane NOR vil bygge om jernbanesporene og hvilke bygninger som kommer til å bli berørt. Bane NOR mener det er umulig å legge om sporene uten å rive bygningene.