Vil legge ned basen på Kjeller

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foreslår å legge ned forsvarets virksomhet på Kjeller i Skedsmo. Dersom forslaget blir vedtatt, berøres over 400 ansatte.

NH90-prototype

Forsvarets virksomhet på Kjeller har en lang historie. Her er det helikopteret NH90 som svever over flystasjonen.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Forslaget kommer i forsvarssjefens fagmilitære råd, som ble lagt fram torsdag formiddag.

I det fagmilitæret rådet som ble overlevert til regjeringen, står det at basen på Kjeller foreslås avviklet.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som har virksomhet på Kjeller, og virksomhetene omfatter over 400 ansatte.

Nedleggelse på Kjeller gjelder uavhengig av om forsvaret får mer penger eller ikke. Dette innebærer ikke at de ansatte mister jobben, men at virksomheten flyttes til et annet sted.

Det fagmilitære rådet gir regjeringen grunnlag for den nye langtidsplanen for forsvaret, som legges fram av regjeringen våren 2016, og som skal vedtas av Stortinget.

– Trist

Diedrik Kolff

- FLO må ikke flyttes for langt fra Kjeller, slik at vi mister kritisk kompetanse, sier plasskommandant Diedrik Kolff.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Det er selvfølgelig trist å få høre at arbeidsplassen din er nedlagt. Samtidig syns jeg at forsvarssjefen har prioritert riktig, han har prioritert operativ evne framfor antall baser. For oss er det nå viktig å beholde den tunge kompetansen vi har her samlet.

Det sier Diedrik Kolff, plasskommandant ved FLO på Kjeller.

– For mange av de ansatte er selvsagt dette en stor sak, men vi visste at dette kunne komme, nedleggingsplaner har hengt lenge over oss her på Kjeller.

Samtidig ser Kolff fordeler ved at FLOs virksomhet på Kjeller flyttes:

– Jeg håper at vi nå klarer å etablere oss i litt mer moderne lokaler, bygningen her er rimelig nedslitt. At vi får etablert oss på et nytt sted i nærheten tror jeg er det beste, både for alle ansatte og for forsvaret.

Nye planer for AIM

På Kjeller holder også AIM Norway til, et statlig foretak eid av Forsvarsdepartementet, som blant annet driver med reparasjon og vedlikehold av F16-flyene og forsvarets helikoptre.

Hva som skjer med AIM Norway dersom Forsvaret legger ned basen på Kjeller er uvisst. Selskapet har 435 ansatte.

Ove Haukåssveen

- Vi vurderer også andre plasseringer for vår virksomhet, sier Ove Haukåssveen i AIM Norway på Kjeller.

Foto: Nina M. Eriksen / NRK

AIM Norway skal drive vedlikehold av F-16 fram til kampflyene etter planen fases ut rundt 2022.

– Et av våre store satsingsområder for fremtiden er motorvedlikehold av de nye kampflyene, F-35. Vi har bestemt at dette vedlikeholdet ikke skal skje her på Kjeller. Som alternativer vurderer vi Rygge, Eggemoen og Gardermoen.

Det sier Ove Haukåssveen, administrerende direktør i AIM Norway.

Forsvarsdepartementet ser det som naturlig at AIM Norway blir på Kjeller til F-16 fases ut. Etter det blir det opp til foretaket og departementet å ta stilling til en eventuell flytting.

Kart - Forsvarssjefen fagmilitære råd - NY

Forsvarssjefens oversikt over virksomhetene i Sør-Norge. Baser som er markert med rødt anbefales lagt ned.

Foto: Forsvaret