Vil kartlegge religiøs mobbing

Oslo kommune vil kartlegge mobbing knyttet til religion i skolen. Bakgrunnen er meldinger om trakassering av jøder.

Barn som står åleine

Jødiske barn opplever å bli mobbet på skolen.(Illustrasjonsfoto)

Foto: Valerie GENIN / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Byrådsleder Stian Berger Røsland drøftet i dag tiltak med det Mosaiske trossamfunn, Islamsk råd og Norges kristne råd:

- Vi kommer nå til å ta initiativ til å kartlegge holdninger og kunnskaper om Holocaust, jødehets og trakassering knyttet til at man tilhører en religiøs minoritet, sier Røsland.

Osloskolen er den skolen i landet med flest religiøse minoriteter.

- Vi trenger å vite hvordan holdningene til det å tilhøre en religiøs minoritet er, og vi trenger å vite noe spesifikt om hvordan holdningene til jøder er, og antisemittisme, sier Røsland.

Jøder utsatt for hets

I forrige uke fortalte NRK om jødiske elever som blir utsatt for hets og mobbing av elever med muslimsk bakgrunn.

LES: - Norsk unnfallenhet over jødehat

Reaksjonene i etterkant har vært mange og krasse, og i dag inviterte byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland blant annet Islamsk Råd og Det Mosaiske trossamfund til et møte for å kartlegge kunnskap og holdninger til religiøse minoriteter i Osloskolen.

For, blant annet omfanget av problemet er det ingen som kjenner til, sier forstander i det mosaiske trossamfund Anne Sender:

- Det må vi finne ut. Det er flott at det har kommet opp, men det er ikke sånn at det er muslimske elever som er alene om dette. Det er våre erfaringer, sier Sender.

- Så nå må vi få de på bordet, internt undersøke det, og så må vi få muslimske barns og lærnernes kunnskap, holdninger og håndteringer på bordet. Istedet for å finne syndebukker og peke ut noen, så har vi gått sammen om å se at vi trenger mye mer kunnskap, fortsetter Sender.

- Vil ta tid

Under dagens møte satt Sender fra Det mosaiske trossamfund side om side med generalsekretær i Islamsk Råd Shoaib Sultan.

Sultan håper ofrene for mobbingen og hetsen vil merke på kroppen at man nå går i dialog for å bekjempe problemet.

- Jeg håper jo at de som utfører dette får veldig klar og tydelig beskjed om at dette ikke er akseptabelt, og at det forhåpentligvis gir positive effekter tilbake på de som blir mobbet, at de slipper å bli det. At de ikke møter denne typen helt uakseptable holdninger, men så vet vi jo at holdningsendrende arbeid dessverre er noe som tar lang tid, sier han.

LES: Flytter fra jødehat i Sverige

Ønsker forskningsbasert arbeid

- Utfordringen er at vi vet noe om mobbesituasjonen, vi vet noe om rasismesituasjonen i skolen, men vi vet for lite om antisemittisme og for lite om trakassering grunnet det å tilhøre en religiøs minoritet, sier byrådsleder Røsland, som nå først vil kartlagt problemet, så iverksette tiltak:

- Vi komme rnå til å lage et opplegg som vi kan bruke i forhold til et forskningsinstitutt, å få et forskningsbasert arbeid på kunnskap og holdning i Osloskolen. Så kan vi ta med oss det, og fatte tiltak etterpå, sier Røsland.