Hopp til innhold

Vil huse mindreårige asylsøkere

Halden kommune er i dialog med tre ulike private aktører som vil starte omsorgssentre for mindreårige asylsøkere i Halden.

Enstemmige om Turid Lillian

Halden kommune er i dialog med flere aktører som vil starte opp med omsorgssenter for mindreårige asylsøkere.

Foto: Remi Drageset / NRK

Mangfoldskoordinator i Halden kommune, Karin Oraug, forteller at det mest sannsynlig vil bli plass til 15 mindreårige asylsøkere fordelt på de tre ulike omsorgsboliger.

– Det er snakk om tre boliger i Prestebakke, Sponvika og Stenerød som kan huse rundt 5-6 mindreårige asylsøkere hver, sier Oraug.

Bufetat skal godkjenne byggene før de kan huse mindreårige asylsøkere. Oraug vil ikke kommentere hvem de private aktørene er før de har kommet lenger i prosessen.

– Når boligene er godkjent av Bufetat, kan aktørene starte opp. Da blir det Halden kommunes ansvar å sørge for helsetilbud, skoletilbud og tiltak etter barneverntjenesteloven hvis de har behov for det, sier Oraug.

Kan måtte bo der i ett år

I utgangspunktet skal de mindreårige asylsøkerne bo i omsorgssentrene i kort tid inntil de får asylsøknaden sin behandlet.

Karin Oraug, Halden kommune

Karin Oraug er mangfoldskoordinator i Halden kommune.

Foto: Privat

– Vi vet at det er vanskelig å skaffe fosterhjem fra før av, og de samme fosterhjemmene skal også være med på å gi omsorg for de enslige mindreårige. Signaler fra Bufdir er at det kan hende noen av disse må bo ett år i omsorgssentrene, men det er ubekreftet, sier hun.

I så fall vil det være ekstra viktig med tidlig integrering mener Oraug.

– Det må legges opp til at dette blir et godt omsorgssted, også må vi begynne med inkludering og integrering i Halden kommune så fort som mulig. Da blir det viktig at barna kommer raskest mulig ut og treffer andre slik at de blir en del av lokalmiljøet der de bor, sier hun.