Vil ha nytt veiselskap til Østfold

Et nytt veiselskap med 130 milliarder kroner i potten får ansvaret for sju større veistrekninger de neste 20 årene. Leder av samferdselskomiteen vil ha selskapet plassert i Østfold.

Biler i kø på E6

Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap. Leder av samferdselskomiteen i Østfold vil ha selskapet til fylket.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten til et veiselskap som får ansvaret for større veiprosjekter over lengre strekninger.

Selskapet skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningene de neste 20 årene. Hvert prosjekt skal finansieres gjennom offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS.

– Spennende fylke

Olav Moe (KrF)

Leder av samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe, håper veiselskapet blir plassert i Østfold.

Foto: Birger Kjølberg

Foreløpig er ingen prosjekter fra Østfold lagt inn i planen, men det betyr ikke at fylket ikke kan få noe ut av det, sier leder av samferdselskomiteen i Østfold, Olav Moe.

– Vi har foreslått at administrasjonen kan legges til Østfold. Det gjenstår å se hva statsråden og departementet tenker om det, men vi er åpne for å kunne ha et veiselskap i vårt fylke.

Videre sier han at de kommer til å jobbe for å få selskapet til Østfold.

– Østfold er litt tappet for statlige arbeidsplasser. Jo flere statlige arbeidsplasser, jo bedre er det for oss. Vi synes at Østfold har en spennende beliggenhet som vertsfylke for statlige arbeidsplasser. Skulle det være aktuelt er det hjertelig velkomment hit.

Også Frps Håvard Jensen har tidligere tatt til orde for at veiselskapet skal plasseres i Østfold.

– Det er Østfold sin tur. Vi er i manko på mange tusen arbeidsplasser her nede, vi har folk og kunnskap og helt sikkert også lokaliteter, sa Jensen til NRK tidligere i år.

Strekningsvis

Nytt veisleskap

De fire samarbeidspartiene presenterer nytt veiselskap. F.v.: Abid Raja (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Linda Hofstad Helleland (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Simon Solheim / NRK

Den nye organiseringen skal sørge for at veier blir bygd strekningsvis, og ikke stykkevis og delt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Vi har sett at for mange store veiprosjekt blir delt opp i små parseller for årlige bevilgninger, noe vegvesenet selv er frustrert over, sier Solvik-Olsen.

Olav Moe mener den nye organiseringen høres fornuftig ut.

– Mange kostnader ved slike prosjekter er knyttet til at man ikke får bygd ut helhetlig. Man stopper prosjekter og starter opp igjen. Det er klart at det er ressurskrevende. Det at man får ta større strekninger i en sammen heng er nok veldig nytting.