Vil ha Hamen ut av Iddefjorden

Halden-ordfører vil ha fjernet den gamle frakteskuta fra Iddefjorden. Støtter Strømstad kommune i at skipet er skrot.

MS Hamen i Iddefjorden

MS Hamen kan ikke regne med å få landligge i Halden havn. Halden-ordføreren vil ha skipet ut av grensefjorden mellom Norge og Sverige.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eierne av det 1 350 tonn tunge lasteskipet M/S Hamen fra 1949 har fått nærmere to millioner kroner fordelt på 2009 og 2010 for å ruste opp skipet til å bli et minne om norske sjøfolks storhetstid.

Men Stiftelsen MS Hamen, som nå eier skipet, er uenig med Riksantikvaren - som har bevilget pengene, om hvordan midlene skal brukes og dermed ligger saken til behandling i Miljøverndepartementet.

Skipet ligger på svensk side av Iddefjorden til svensk og etterhvert norsk irritasjon.

Les også:

M/S Hamen

MS Hamen er ikke i god stand, og det er observert oljeflekker rundt skipet i flere år. Naboer til skipet og Strømstad kommune vil ha skipet vekk.

Foto: Privat

Svensk irritasjon

Med sine 250 fot ruver MS Hamen, som eneste gjenværende, norske utenriksfartøy fra norsk skipsfartsgullalder. Den representerer en fartøytype fra utenriksflåten som seilte i nordeuropeisk fart, først som dampskip senere ombygd til motorskip.

Men den ruver også i landskapet på svensk side av Iddefjorden, der den har ligget fortøyd i mange år til naboenes store frustrasjon og irritasjon.

Skiper er i dårlig stand, og det er observert oljelekkasjer ved flere anledninger. Tidlig i september i år fikk skipet fått slagside, og Strømstad kommune slo alarm.

Eierne lenset skipet, men nå har Strømstad kommune fått nok, og har beordret skipet fjernet innen 1. november ellers vil eierne bli bøtelagt med 30 000 svenske kroner per måned.

Les også:

Per-Kristian Dahl

- Det er ikke aktuelt å ta MS Hamen til Halden havn. Dette er skrot, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Støtter Strømstad

MS Hamen skulle vært hugget opp, da det skipet ble oppdaget og vernet. Svenske eiere solgte skipet til Stiftelsen MS Hamen, og etter det har skipet blitt liggende å forfalle.

I Sverige er ikke skipet vernet, og betraktes nå som forurensning og skrot.

- Jeg synes det er skrot som bør fjernes, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl til nrk.no.

Han støtter Strømstad kommune fullt ut, og mener skipet ikke hører hjemme i grensefjorden mellom Norge og Sverige.

- Jeg skjønner godt Strømstad kommune som vil ha den vekk. Det er en skjemmende sak for Iddefjorden, sier Dahl.

MS Hamen skrot eller kulturskatt - se bildene

- Ikke til Halden

NRK har ved flere anledninger tatt kontakt med eierne av MS Hamen, som ikke svarer tilbake på henvendelser.

Det har derfor ikke vært mulig å finne ut hvor i Norge skipet skal ligge under oppussing.

Ei heller har det vært mulig å finne ut hvor skipet skal ha plass etter at det er pusset opp. Helt sikkert er det imidlertid at MS Hamen ikke skal til Halden.

- Jeg regner med at Havnemyndighetene i Halden ikke slipper den til i Halden havn. Som ordfører har ikke jeg noe myndighet over havna, men jeg ønsker ikke dette skrotet hit, sier Per-Kristian Dahl til nrk.no.

Les også:

Verneprosess stanset opp

MS Hamen er en såkalt "singel-dekker" midtskipsbåt med maskin akter, bygget i 1949.

Den var i norsk eie fra 1960 til 1996, de siste ti årene i opplag, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip, og 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med eier med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten, men dette var uten hell. Skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, som nå fremstår noe mer forfallen enn da det gikk i opplag i 1986.

Riksantikvaren gjenopprettet i 2005 statusen som verneverdig skip.

Bevilgningene fra Riksantikvaren skal brukes til slep av fartøyet til verft, sandblåsing, oppmaling, nødvendige reparasjoner og sikring, og under forutsetning av at arbeidet på fartøyet utføres etter de kravene som normalt stilles til antikvarisk arbeid.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.