Hopp til innhold

Vil bygge bru over Håøya

Statens vegvesen anbefaler å legge Rv. 23 i bru over nordspissen av Håøya i stedet for å bygge et løp nummer to i Oslofjordtunnelen.

Bru over Håøya

Mulig hengebru for Rv. 23 sett fra Digerudveien i Frogn.

Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

I dag ble den store utredningen av framtidige kryssingen av Oslofjorden overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Målet har vært å finne den beste måten å redusere Oslofjorden som barriere på.

Moss – Horten

Hovedkonklusjonen er å fortsette utredningen og planleggingen av en ny fast forbindelse mellom Moss og Horten, enten i bru eller tunnel.

– Det er ifølge våre analyser den forbindelsen som gir størst nytte for trafikantene og som kan bidra mest til å lage en region på tvers av Oslofjorden, sier prosjektleder Anders Jordbakke i Statens vegvesen.

Se Statens vegvesens kortversjon av utredningsrapporten her.

Rv. 23 haster

Det som er mer prekært, er imidlertid å finne en løsning for Rv. 23 Oslofjordtunnelen, den bratte ettløpstunnelen mellom Frogn og Hurum som har vært preget av ulykker og hyppige stengninger.

I utredningen anbefaler Statens vegvesen å bygge bru tvers over fjorden fra Frogn, via nordspissen av Håøya til Røyken.

– Det er bedre samfunnsøkonomi i det prosjektet enn å bygge et tunnelløp nummer to. Ulempen er at det krever en vesentlig større investering, sier Anders Jordbakke.

Ifølge Statens vegvesen blir Oslofjordtunellen stengt hvis det blir bestemt at brua skal bygges. De mener det er enten eller, og ønsker ikke to tunelløp .

13 milliarder kroner

Ifølge Statens vegvesen vil en tunnelutvidelse koste 3,8 milliarder kroner inkludert nødvendig rehabilitering av eksisterende tunneler. En bru er anslått å koste 13 milliarder kroner hvis vi tar med tunnelopprusting.

Likevel argumenter Vegvesenet sterkt for bruløsningen i sin rapport:

«Det skisserte alternativet med bru vil koste inn strekningen Vassum - Krokodden med seks kilometer. Brua vil derfor gi økt trafikk på Oslofjordforbindelsen og reduserte kostnader for trafikantene.

Tunnel har større stigning som betyr høyere forbruk av drivstoff og økte utslipp av klimagasser. Risiko for stengning og brannhendelser er høyere i en bratt tunnel enn med bru.»

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KVU Oslofjordkryssing

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og prosjektleder Anders Jordbakke overleverer utredningen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Foto: Olav Juven / NRK

For å tilfredsstille kravene i EUs tunneldirektiv haster det å finne en løsning for Rv. 23.

Kan utsette tunnelkrav

Den nye tunnelsikkerhetsforskriften trer i kraft i 2019. En ny tunnel kan stå ferdig i 2022, mens ei bru tidligst kan åpne for trafikk i 2026. Statens vegvesen tror det er mulig å få utsatt fristen.

– Hvis vi finner ut at ei bru er den gode, langsiktige løsningen og den blir prioritert finansielt, regner vi med å få en avtale som gjør at vi kan bruke tunnelen inntil ei bru er ferdig, sier Anders Jordbakke.

Venter bråk

Traséen som anbefales går fra søndre munning av Frogntunnelen med to bruer over nordenden av Håøya til kryss ved Krokodden i Røyken.

Thore Vestby

Thore Vestby (H), ordfører i Frogn.

Foto: Frogn kommune

– Vi har forsøkt å se på en trasé som har minst mulig arealkonflikter. Men det er klart at i Oslofjord-området er det nesten umulig å bygge et sånt anlegg uten at det lokalt kan oppstå store konflikter, sier Anders Jordbakke.

Det siste kan Frogn-ordfører Thore Vestby (H) skrive under på.

– En slik bruforbindelse går gjennom indrefileten av turområder både på Røyken-sida og Frogn-sida. Hvis de vil ha en lang ørkenvandring med stor motstand, kan de jo begi seg ut på det, konstaterer Vestby.

– Spennende med bru

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lover å lytte til lokalbefolkningen.

– Jeg synes det er spennende tanker og perspektiver Vegvesenet gir. Det er ingen tvil om at det vil koste mye mer å bygge ei bru, men samtidig peker Vegvesenet på at nytteverdien sannsynligvis er mye større.

– Det gjør at det blir et spennende konsept å gå videre med. Nå sendes utredningen ut på høring for å få tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen, og det vil være med og påvirke vår beslutning.

– Haster veldig

– Det er ingen tvil om at behovet for å gjøre noe med Oslofjordtunnelen er stort. Velger vi en fortsatt tunnelløsning, har vi litt bedre tid.

– Velger vi en bruløsning i stedet, haster det veldig med å starte arbeidet slik at vi slipper å pusse på og oppgradere en tunnel som vi ikke har bruk for på lang sikt, sier Ketil Solvik-Olsen.

Skrinlegger Vestby – Filtvet

Utredningen av Oslofjordkryssingen konkluderer med at ei mulig bru mellom Vestby og Filtvet i Hurum bør skrinlegges og at en jernbanekryssing av Oslofjorden er samfunnsøkonomisk ulønnsom.

Oversikt over de ulike alternativene

Oversikt over de ulike alternativene. Kryssingen ved Filtvet foreslås skrinlagt.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden