Veterinærhøgskolen ut av Oslo

Veterinærhøgskolen og veterinærinstituttet flyttes fra Adamstuen i Oslo til Universitetet i Ås. Det bestemte Stortinget i dag.

En stokkand blir undersøkt av veterinær
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Stortingsflertallet vedtok mandag å flytte Norges veterinærhøyskole (NVH) 38 kilometer, fra Adamstuen i Oslo til Ås i Akershus.

Flyttevedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiets oslobenk. Etter at et forslag fra Høyre om å sende saken tilbake til regjeringen også hadde blitt nedstemt, ble flyttingen vedtatt med 70 mot 39 stemmer.

I vedtaket inngår også at det skal etableres et interimstyre som skal begynne å arbeide med flyttingen fra neste år.

Ingen umiddelbar flytting

Vedtaket betyr ikke noen umiddelbar flytting fra Oslo til Ås.

Det kan ta opptil 10 år før flyttingen kan skje. Stortinget har satt som betingelse at nye bygninger skal være på plass før flyttingen kan starte.

Det nye byggeprosjektet blir dimensjonert for utdanning av 90 veterinærer per år. Investeringskostnadene på Ås er beregnet til vel 2,3 milliarder kroner. Alternativet, å beholde NVH i Oslo, ville ha kostet vel 1,1 milliarder kroner.

Arbeiderpartiets representanter fra Oslo har kjempet hardt for å beholde NVH i Oslo og fikk lov til å stemme imot regjeringens forslag.

Ap-krangel

- Jeg har ikke hørt ett faglig argument for flytting. Det eneste argumentet er ønsket er å styrke universitetet på Ås. Regjeringen har lagt fram et hasteforslag og ikke tatt hensyn til faglige råd, sa Marit Nybakk (Ap) fra Oslo i debatten.

Hun ble kraftig imøtegått av sin partifelle fra Akershus, Sverre Myrli, som beskyldte sine partikamerater fra Oslo for å bringe debatten ned på et bunnivå.

- Det er greit å være uenig i sak, men ikke å skylde på de politiske prosessene som har funnet sted. Flyttingen er en nasjonal sak og for viktig til å bli redusert til en fylkessak, sa han.

Hele Oslobenken stemte mot flytting, mens Akershusbenken stemte for.

- Veterinærutdanning i toppklasse

Rektor Knut Hove ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås er glad for vedtaket. Han sier at målet er å lage et universitet med veterinærutdanning i europeisk toppklasse.

Rektor Hove sier i en pressemelding at arbeidet med å slå sammen UMB og NVH vil komme i gang umiddelbart. Det vil bli opprettet et interimsstyre som skal gjennomføre samlokaliseringen, planlegging av flytting og bygging.

- Det er en stor og krevende prosess, men vi er rede til å ta fatt. Vedtaket representerer avslutningen på en lang og omfattende prosess, sier han.

Hove understreker at det i realiteten skal skapes et nytt universitet som skal gi økt faglig samspill for både veterinærfagene og den husdyr- og matvitenskapelige forskning og utdanning som allerede finner sted ved UMB.

Les også:

Omstridt flytting går igjennom

Veterinærhøgskolen nærmere Ås

Veterinærhøgskolen kan bli splittet

Se video: Veterinærhøgskolen flyttes ut av Oslo

Les flere saker fra Oslo og Akershus her.