Vegdirektoratet flytter 270 arbeidsplasser ut av Oslo

Samtidig overføres rundt 1850 arbeidsplasser fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Usikkerhet om flyttingen har ført til at flere har sagt opp jobben sin.

E18 ved Frognerkilen

E18 FROGNERKILEN: Selv om denne veien ligger i Oslo, så er det kontoret i Tromsø som skal ha ansvar for å drifte den.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

På et allmøte i ettermiddag fikk de ansatte vite hvordan Statens vegvesen skal organiseres i fremtiden. Hver femte ansatt blir berørt av planen.

Blant annet skal Statens vegvesen ikke lenger ha ansvar for fylkesveiene.

– Statens vegvesen blir nå enda mer Statens vegvesen, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud til NRK etter allmøtet på Bryn.

Bjørne Grimsrud

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Foto: Astri Husø / NRK

– Vi skal bli en ny og framtidsrettet organisasjon for å bygge, drifte og vedlikeholde riksveier, og utvikle vårt ansvar for hele det nasjonale veinettet, sier han.

Vegdirektoratet foreslår derfor å lage seks nye divisjoner i vegvesenet. Divisjonene skal ta over en del av oppgavene som Vegdirektoratet har i dag.

Direktoratet skal fortsatt ligge i Oslo. Rundt 270 arbeidsplasser flyttes ut av hovedstaden.

Ledelsen i de nye divisjonen skal sitte i disse byene:

  • Tromsø skal ha ansvar for drift av veg, vedlikehold og mindre utbygginger.
  • Trondheim får ansvar for transport og samfunn.
  • Bergen skal lede utbygginger og store prosjekter.
  • Arendal får ansvar for tilsyn av trafikant og kjøretøy.
  • Drammen skal lede IT-avdelingen.
  • Moss har ansvaret for fellesfunksjoner som HR, kommunikasjon, regnskap.

Her skal det jobbe rundt 25 personer på hvert sted. Disse skal styre arbeider og prosjekter rundt om i landet.

Allmøte hos Vegdirektoratet

FIKK VITE PLANENE: Fem hundre ansatte i Vegdirektoratet var samlet til allmøte i Vegdirektoratet på Bryn i Oslo i ettermiddag. Det ble også streamet til alle ansatte rundt om i landet.

Foto: ASTRI HUSØ / NRK

Flytter ansatte til fylkeskommunene

I Molde, Bodø, Leikanger, Arendal og på Lillehammer, der Statens vegvesen allerede har regionkontorer, skal det opprettes regionale sentre.

Det er også bestemt at 22 av dagens 74 trafikkstasjoner blir lagt ned. Det kan føre til lange reiseveier for folk som skal ta førerkort.

– Mange av tjenestene er allerede digitalisert, slik at vi ikke lenger har behov for den store kapasiteten, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

I tillegg får rundt 1850 ansatte nye arbeidsgivere, når alle som i dag jobber med fylkesveier overføres til fylkeskommunene.

Disse stillingene skal fordeles over hele landet. Nøyaktig hvor kontorene skal ligge er opp til fylkeskommunene.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud sier det var delte reaksjoner etter at de ansatte ble inkludert i planene i ettermiddag.

– Det er mange som blir berørt på forskjellige måter. Mange får en ny arbeidsgiver, mange må kanskje jobbe fra andre steder, men en god del vil også kunne fortsette i de samme jobbene som i dag, sier han.

Hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen, Trond Wiberg

Trond Wiberg sier fagforeningen er bekymret.

Foto: Astri Husø / NRK

Hovedtillitsvalgt i Statens vegvesen, Trond Wiberg, sier til NRK at de ansatte er urolige.

– Mange her i Oslo blir berørt, og man er redd det skal angå enn selv.

Frykter de mister kompetanse

Ifølge Vegdirektoratet er det mye usikkerhet om organiseringen og hvor i landet arbeidsplassene til den enkelte plasseres.

Det merker de ved at unormalt mange nå slutter i Statens vegvesen, skriver de i utredningen.

«Det er stor risiko for at kompetansetap som vil medføre at Statens vegvesen på flere områder vil få problemer med å utføre oppgavene som er forventet at etaten skal utføre».

Derfor mener direktoratet at det er viktig at regjeringen tar en beslutning allerede før sommerferien, blant annet for å gi de ansatte en trygghet om hvor de kan ende opp.

– Det er viktig for at vi skal unngå å miste kompetanse. Men vi gjør alt det vi kan for å unngå det, sier vegdirektør Grimsrud.

De ber også om at det kommer klare signaler om at flytting av ansatte kan skje over tid.

Også fagforeningen frykter for kompetansen, og sier enda flere ansatte vurderer å slutte.

– Vi vet også at entreprenører og andre i bransjen ønsker våre ansatte til sine bedrifter, det samme gjøre fylkeskommunen. Det sier seg selv at Statens vegvesen blir svekket, sier hovedtillitsvalgt Trond Wiberg.

– Hva er du mest bekymret for?

– Jeg er mest bekymret for at vi ikke klarer å jobbe på den gode måten vi gjør i dag blant annet innenfor trafikksikkerhet og miljø.

Det var i slutten av oktober i 2018 at Samferdselsdepartementet ga Vegdirektoratet oppdraget om å utrede ny organisering.