Hopp til innhold

Overlege varslet om alvorlige feilbehandlinger - fikk aldri respons

Frykter at alvorlig feilbehandling kan ha blitt holdt skjult for pasienter, pårørende og Helsetilsynet.

Elisabeth Hegstad - overlege Sykehuset Østfold

Overlege og spesialist i Gastrokirurgi Elisabeth Hegstad.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Pasienter med tarmkreft og andre alvorlige sykdommer skal ha lidd unødig og også dødd på grunn av feilbehandling ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

– Jeg har rapportert meget alvorlige hendelser direkte til min sjef. Et eksempel er en tarmkreftpasient som sannsynligvis døde på grunn av feil fra sykehusets side. Jeg frykter at verken pasientene, de pårørende eller Helsetilsynet fikk vite noe om dette, sier spesialist i gastrokirurgi Elisabeth Hegstad.

Har brutt loven før

Helsetilsynet refset senest i februar sykehuset for flere alvorlige brudd på blant annet meldeplikten. I tilsynets avslutningsbrev til sykehuset navngir de den samme lederen som nå blir anklaget av den utestengte overlegen Elisabeth Hegstad.

Helsetilsynet i Østfold vil bemerke at avdelingssjef NN senest (dato) jf. Journalen, ble gjort kjent med saken og pårørendes kritikk. (…) Dette var en alvorlig hendelse med fatalt utfall som det er rimelig å forvente at avdelingssjefen umiddelbart tar opp, informerer om og følger opp.»

Kilde: Avsluttende rapport, Helsetilsynet 26.2.2010

Hegstad har arbeidet som overlege ved sykehusets avdeling i Moss siden 2007. I januar ble hun etter årelange interne konflikter utestengt fra arbeidsplassen sin, og arbeidsrettssaken er ikke avgjort.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Hegstad har siden 2007 gått til ledelsen med flere alvorlige bekymringsmeldinger om driften ved gastrokirurgiske avdeling i Fredrikstad. Hun har ikke fått tilbakemeldinger. Bekymringsmeldingene er så langt hun vet ikke sendt videre til Helsetilsynet. Nå har overlegen varslet myndighetene direkte, og Helsetilsynet åpner gransking.

Spurte etter rutinebeskrivelser

– Det som bekymrer meg aller mest er at det ikke synes å være skikkelig oppfølging av kreftpasienter. Jeg spurte etter rutinebeskrivelser, fikk aldri svar. Da jeg begynte å lete etter dokumentasjon, fant jeg rett og slett ut at det var ingen slike rutiner og faste prosedyrer, sier hun.

Hegstad mener også at ventetiden for mageoperasjoner er unødvendig lang ved sykehuset i Fredrikstad, og at dette fører til at folk lider lenger og blir sykere enn forsvarlig.

Hun mener også at flere kompliserte tilfeller burde henvises til henne i stedet for å bli operert i Fredrikstad.

– Det tar to uker fra diagnosen er kjent til operasjonen er utført. Det er ikke lang tid. Pasienter skal ikke trenge å være bekymret over å komme til oss, sier kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold.

Langvarig problem

Helsetilsynet vil nå på nytt vurdere om ledelsen styrer Sykehuset Østfold på en måte som sikrer forsvarlig behandling og oppfølging av pasientene. Denne generelle granskingen gjøres ikke bare på grunn av meldinger fra den avskjedigede overlegen, men i følge tilsynets brev også på grunn av ”tilsynserfaringer og annen informasjon vi er blitt til del”.

– Jeg er veldig glad. Samtidig er det et nederlag at jeg aldri nådde frem, ikke fikk til en dialog. Dette er ingen seier for meg, mer en enorm lettelse, sier Hegstad.

Gastrokirurgisk avdeling i Fredrikstad har en historie av problemer. I 2005 fastslo Helsetilsynet etter en gransking at sykehuset ikke hadde gode rutiner verken for informasjon mellom ulike legeskift, ut til pasienter, eller i form av journal. Det var heller ikke trygg nok praksis rundt formidling av svar fra laboratorieundersøkelser og røntgenundersøkelser.

Kommenterer ikke arbeidsrettssak

Anne Grethe Erlandsen

Kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Sykehusledelsen vil ikke kommentere den konkrete kritikken fra den utestengte overlegen overfor NRK.

– I og med at sakene har nær tilknytning og den konkrete rettsaken
er berammet, ønsker vi ikke å gi noen kommentar av dette sakskomplekset på nåværende tidspunkt, skriver spesialrådgiver Trond Degnes på vegne av Sykehuset Østfold.

Sykehuset, ved kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ville heller ikke kommentere Helsetilsynets refs om brudd på meldeplikt fra februar i år (kritikken gjengitt i sitatblokken ovenfor).

Hun uttaler derimot:

– Alle saker hos oss hvor det er personskader eller med fare for personskade skal sendes videre fra vårt pasientskadeutvalg til Helsetilsynet, og det gjøres i elektronisk form, er kommentaren fra Erlandsen.

Les flere saker: Helsetilsynet Østfold