Hopp til innhold

Valg-kampklar Erna i Sarpsborg

Arbeiderpartiet er hovedmotstanderen og skal tas på skattepolitikken, reformvegring og vingling, sa statsministeren i Sarpsborg i dag. Men i Østfold frykter Høyre at velgerne holder dem ansvarlige for nedleggelsen av Moss Lufthavn Rygge.

Erna Solberg, Østfold høyres landsmøte

Statsminister Erna Solberg og Østfold Høyres leder René Rafshol i storsalen under Østfold Høyres landsmøte.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Hovedtrekket er at Arbeiderpartiet har feil politikk, sier statsminister Solberg til NRK etter sin tale på Østfold Høyres årsmøte.

– Det er både skatt, det de sier om å reversere noen av våre reformer som oppnår mer velferd og får ned helsekøer, og bidrar til å bygge veier raskere. Og et parti som har vært for kommunereform i alle år nå plutselig skal reversere kommunereformen også? Det blir mye vingling.

Frykter Rygge-konsekvenser

Naturlig nok høstet statsministeren stor applaus fra sine lokale partifeller lørdag ettermiddag. Men hun ble også utfordret da det etter talen var delegatenes tur til å gå på talerstolen.

Ikke minst på hvordan partiet skal møte kritikk fra velgere som kan komme til å holde Høyre og Solberg ansvarlige for at Moss Lufthavn Rygge ble nedlagt, når de avgir sin stemme et snaut år etter at flyplassen stengte.

– Hjelp oss med noen argumenter, var bønnen fra Østfold Høyres leder René Rafshol.

Les mer om Solberg og MLR:

Solberg mente da debatten raste at flypassasjeravgiften var et påskudd for, ikke en årsak til at Ryanair valgte å avvikle basen sin på Rygge. Hun har ikke endret mening.

– Jeg mener det viktigste vi ser nå er at ledigheten i Østfold går ned. Det betyr at en del av de spådommene om veldig økt ledighet ikke har slått til.

Erna Solberg talerstol

Arbeid, utdanning, omsorg og sikkerhet er de fire hovedtemaene for Høyre under årets valgkamp, sa Erna Solberg fra talerstolen.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

–Jeg skjønner at det er et tap å ikke ha en flyplass som Rygge, fortsetter Solberg, men Ryanair har økt aktiviteten andre steder. Jeg tror det var andre grunner til at de ikke lenger ville ha en base i Norge. Og dét skyldes nok at vi er opptatt av arbeidsfolks vilkår i dette landet.

– Hvor stor tro har du på Rygge Airport AS' initiativ til ny drift?

– Jeg tror det er et potensial. Så blir spørsmålet om det er stort nok til å gjøre det lønnsomt. Men folk i Norge reiser enda mer med fly, og det vil fortsette. Vi skal bare sørge for å løse forurensingsutfordringene for disse flyene. Så det er nok rom for en del aktivitet.

– Viktig for politikere å være klare

Norge går nå inn i en valgkamp etter at store, overraskende omveltninger har skjedd i andre land med stor påvirkningskraft. Politikerne kan bare møte utfordringen fra Facebook-kommentariatet, falske nyheter og ekkokamre i de sosiale medier på én måte, mener Solberg.

Erna Solberg, Sarpsborg

Erna Solberg startet sin tale med å poengtere hvor viktig det er å få fram helheten i et partis politikk.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Dette er politikernes jobb: Å være flinke på å kommunisere helheten og si at ting henger sammen, sier Solberg.

Enkelttiltak settes i verk fordi de bidrar til en større helhet, fortsetter statsministeren.

– Ofte kan man diskutere enkelte virkemidler, men det er formålet de har som bør være viktig å kommunisere ut. Så utfordringen i dag er selvfølgelig å nå gjennom hos folk, også hos dem som gjerne bare vil høre sine egne stikkord fra ekkokammeret de er en del av.

– Men samtidig opplever jeg en liten reaksjon på dette: At folk faktisk er interesserte i å høre litt mer om sammenhengene i politikken, og ikke bare slagord, fortsetter Solberg.