Dette kan gå tapt hvis Moss Lufthavn Rygge legges ned

527 ansatte i flere selskaper jobber i dag på Moss Lufthavn Rygge. Like mange jobber trolig indirekte med å holde flyplassen i drift. I hvertfall fram til den ventede nedleggelsen i november.

Stuere ved RyanAir-fly på Rygge

Aviators stuere er bare en av flere arbeidsgrupper der mye nå står på spill.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Et femtitalls ansatte jobber for Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), som er driftsselskapet for Moss Lufthavn Rygge, opplyser markedssjef og pressekontakt Silje N. Thoresen. Ryanair har et varierende antall ansatte på lufthavna, alt etter hvor mange basefly som er stasjonert. Selskapet regner 35 ansatte per basefly, altså har Ryanair 140 ansatte hvis det er fire basefly på MLR som nå.

I tillegg er det sju selskaper som står for den daglige driften av de forskjellige funksjonene på Moss Lufthavn Rygge. De største av disse arbeidsgiverne er Aviator og Securitas.

Aktører frykter stortap av arbeidsplasser

Aviator Airpost Alliance har ansvaret for bakketjenestene på lufthavna, og er med sine 140 ansatte den største av disse arbeidsgiverne. Dette er arbeidsplasser som vil forsvinne hvis Moss Lufthavn Rygge legges ned, med mindre andre aktører kan ta over og holde passasjertallet på MLR oppe i minst en og en halv million i året.

Der fins det ikke mange alternativer, i følge et leserinnlegg Aviators plassjef på Rygge, Kjell Espen Skjævestad, skrev i Moss Avis før helga.

Securitas sysselsetter 105 personer på MLR. Selv om det skulle bli fortsatt drift i Rygge, er det knyttet stor usikkerhet til hva som skjer med de ansatte, skriver direktør Dorothy Billett i Securitas Aviation i fagbladet Aktuell Sikkerhet.

Dersom nedleggelsen realiseres, vil Securitas miste en omsetning på minst 30 millioner kroner årlig. Hvis driften fortsetter som normalt, skal sikkerhetsoppdragene i Rygge ut på anbud for ny kontraktsperiode på nyåret.

direktør Dorothy Billett i Securitas Aviation, til Aktuell Sikkerhet

Select Service Partner (SSP) står for serverings- og kjosktjenestene på lufthavna, mens Airport Retail Group (ARG) betjener taxfree-butikkene. Selskapene har 55 ansatte hver.

Et 70-talls ansatte jobber med transport, opplyser Thoresen i RSL. Det gjelder blant annet Ryggeekspressen og shuttlebussen til og fra MLR. Parkerings- og biltjenester fra Time Park og flere leiebilselskaper er regnet inn her.

75 ansatte jobber med det RSL kaller« terminal og tårn», som dekker alt fra renhold til flyveleding. Tollvesen og politi har 20 ansatte knyttet til Moss Lufthavn Rygge.

Hvor ble det av de andre 500?

Her blir tallene merkbart mindre konkrete. For å gi et overblikk av de ventede ringvirkningene, viser Silje N. Thoresen til en omfattende rapport utarbeidet for Airports Council Internasjonal , en global interessegruppe for lufthavner. Rapporten Economic Impact of European Airports omtaler og beregner såkalt indirekte, induserte og katalyserte effekter.

Silje Thoresen er markedssjef ved Moss lufthavn Rygge

En nedleggelse av MLR kan føre til at verdiskapning tilsvarende opp til 1000 eller 1500 stillinger forsvinner alt etter hva man regner med, ifølge markedssjef Silje N. Thoresen i RSL.

Foto: Moss lufthavn Rygge

Indirekte effekter er alt det leverandører og andre støttefunksjoner står for. Ett eksempel kommer Aviators Skjævestad med til NRK, de kjøper varer og tjenester for opp til åtte millioner kroner i året på MLR.

Induserte effekter er kort sagt verdiskapingen som følger av at de ansatte på MLR bruker pengene de har tjent.

Basert på rapporten mener RSL at denne verdiskapingen tilsvarer ca. 500 ekstra ansatte.

Og ikke nok med det?

Det kan legges mer til regnestykket: De såkalte katalyserte effektene. Dette er ekstra verdier tilført økonomien på grunn av at lufthavna eksisterer og er i bruk: Økt antall turister og andre reisende, mer godsfrakt, økte investeringer i bygg og anlegg, og vekst i produktiviteten.

– Tolker vi dette helt ut, så vil alt tilsvare rundt 1500 arbeidsplasser, sier markedssjef Thoresen.