Hopp til innhold

Vil ikke bygge nytt før boligprisen heves

Bruktboligprisene på Oslos østkant må opp for at det skal bli attraktivt å bygge nytt. Oslo kommunes storstilte planer om «nye Furuset» er derfor ikke gjennomførbare, mener utbyggere.

Bruktboligprisene på Oslos østkant må opp for at det skal bli attraktivt å bygge nytt. Oslo kommunes storstilte planer om «nye Furuset» er derfor ikke gjennomførbare, mener utbyggere.

Slik ser Plan- og bygningsetaten for seg nye Furuset. Foto: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS) Se TV-saken her.

Planene om å forvandle Furuset fra litt sliten drabantby til levende bysentrum er ikke mulig å gjennomføre.

Det mener to av de mest sentrale utbyggerne i utviklingen av drabantbyene i Groruddalen etter krigen, OBOS og Selvaag. Årsak: Boligprisene i området er for lave.

Oslo kommunes planer for Furuset omfatter blant annet to tusen klimavennlige boliger. Dem får de ingen til å bygge, sier informasjonssjef Åge Pettersen i OBOS.

– Bruktboligprisene må opp

Åge Pettersen

Informasjonssjef Åge Pettersen i OBOS.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Info Marked Medlem

– Det er ikke mulig slik markedet er i dag. Bruktboligprisene på Furuset er så lave at hvis vi skulle bygge nye boliger der, så ville de, særlig på grunn av byggekostnadene, koste veldig mye mer enn bruktboligene. Vi vil ikke få noen kjøpere til de boligene, sier Pettersen.

Hans oppskrift på hva som må til for å få til en storstilt boligbygging i områder som Groruddalen er å heve bruktboligprisene.

– Bruktboligprisene må opp, paradoksalt nok i en situasjon hvor boligprisene egentlig er altfor høye.

Les også: Salget av nye boliger på vei ned
Les også: – Boliger går 500.000 over takst

Høy salgspris

Den ambisiøse Furusetplanen legger ifølge Oslo kommune selv til rette for rundt 2.000 nye og varierte boliger av høy kvalitet, utvikling av et levende bysentrum med gode grøntområder og effektiv, klimavennlig transport.

Utfordringen blir å finne noen som vil bygge disse boligene.

Les også: Groruddalen - fra moderne idyll til «drabantbytragedie»

Baard Schumann

Administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Foto: Selvaag bolig

– Området har en snittpris på rundt 25.000 kroner per kvadratmeter. Når byggekostnadene ligger på rundt 30.000 kroner per kvadratmeter uten å regne med tomteprisen, så sier det seg selv at det blir vanskelig å få til, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

I tillegg til byggekostnaden kommer tomtepris, prosjekterings- og salgskostnader og gevinst til utbygger. Dermed ender det på en salgspris på rundt 45.000 kroner pr. kvadratmeter.

Les også: Furuset – verdens vanligste sted
Les også: Drabantby eller drabantbygd?

– For stort gap

Hverken OBOS eller Selvaag har i dag boligprosjekter i Groruddalen.

Gapet mellom bruktboligprisene og det man må kreve for nye boliger på grunn av byggekostnadene er en viktig grunn til det, sier Åge Pettersen i OBOS.

– Det er vel en kombinasjon av at de som eier tomter der ser at det ikke er grunnlag for å bruke tomtene til noe annet enn det de brukes til i dag, slik som lagerlokaler, mindre småindustri og liknende, sier Pettersen.

– Vi ser at vi skal jobbe hardt for å få økonomi i et nytt boligprosjekt der. Da bruker vi heller ressursene våre på å finne tomter og utvikle boliger der vi ser at det er økonomisk grunnlag for det.

Les også: Rekordhøye utleiepriser i Oslo

Må bygge det folk har råd til

Oslo kommune forutsetter også at nye Furuset skal bygges etter det klimavennlige Future Built-konseptet, og da blir det enda dyrere og enda vanskeligere, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig.

– Vi er veldig positive til Groruddalen, og vi kommer til å gjøre ting der de neste årene, men vi kan ikke legge oss i toppsjiktet på prosjektene. Vi må bygge det folk har råd til å kjøpe. Det er den største utfordringen framover. Og da kan vi ikke legge de samme kravene til arkitektur, miljø og så videre som du kan i et område med langt høyere priser.