Trygdesvindlere avsløres av utenlandske IP-adresser

DRAMMEN (NRK): Nav avdekker stadig flere svindelsaker. En 29 år gammel kvinne og en mann i 50-årene er tiltalt for trygdebedrageri. De krevde penger fra Nav mens de oppholdt seg i Irak og Spania.

NAV Drammen

Blir man funnet skyldig i trygdebedrageri kan man vente seg strenge straffer. Nav avslører stadig flere slike saker.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Hans Lyder Haare, politiadvokat

Hans Lyder Haare, politiadvokat i Drammen.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– I denne hylla her ligger saker som er til berammelse nå, sier Haare og viser NRK rundt på kontoret.

Han har allerede gjort unna én slik sak i år. I 2016 hadde han 20 trygdebedragerisaker, og han tror det blir minst like mange i år. Ifølge politiadvokaten står allerede rettssakene i kø i Drammen.

– Jeg har vært en tur i retten i dag og skal tre ganger til denne måneden her med trygdesaker, sier Haare.

– Stort sett ingen god forklaring

I to av de neste sakene han skal føre for Drammen tingrett fikk Nav mistanke om trygdebedrageri fordi meldekort ble sendt inn fra PC-er i utlandet.

– De to er jo blant annet avslørt av IP-adresser. At man ser at meldekortet kommer fra utlandet, forklarer Haare.

– Hva slags forklaringer har folk som ender med sin sak i tingretten på det?

– Stort sett har man ikke noen veldig god forklaring på det. Det er slik at man i noen av de tilfellene påberoper seg sykdom i hjemlandet, og at det av den grunn har vært nødvendig å reise ut. Noen kan også påstå at de har fått tillatelse til det fra Nav, sier Haare.

Saksdokumenter om trygdebedragerier

Bunken med saksdokumenter om trygdebedragerier.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Avdekker flere

NAV anmeldte trygdesvindel for over 300 millioner kroner i 2015, i alt 1472 personer ble anmeldt.

May Snedsbøl

May Snedsbøl, avdelingsdirektør for Nav Kontroll øst.

Foto: Nav / NRK

– Antallet har vært økende for oss de siste årene, nå kan ikke jeg uttale meg om det er flere enn tidligere, men det vi kan si er at vi avdekker flere, sier May Snedsbøl, avdelingsdirektør for Nav Kontroll øst.

Tallene for 2016 kommer først i slutten av måneden. Men fram til og med august i fjor var 907 personer anmeldt for trygdesvindel og nærmere 100 av dem skal ha prøvd å lure Nav mens de oppholdt seg i utlandet.

– Og nå når vi nå prioriterer høyt det å samarbeide med andre offentlige etater, så avdekker vi flere saker enn tidligere, forteller Snedsbøl.

Strenge straffer

Elektronisk meldekort til NAV

Tallene for antall anmeldte saker i 2016 er ventet i neste måned.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Dersom man blir funnet skyldig i trygdebedrageri er det strenge straffer, sier politiadvokat Haare. I rettssaken denne uka risikerer en mann 60 dagers fengsel for å ha svindlet Nav for 159.000 kroner i sykepenger.

– Utgangspunktet i disse sakene er en høyesterettsdom fra 2008. I den dommen trekker Høyesterett opp skillet mellom samfunnsstraff og ubetinget straff. Altså at de sakene som er over 1G, altså i øyeblikket ca. 90.000 kroner, de kan ende med en ubetinget fengselsstraff, sier Haare.