Hopp til innhold

Tror milliardsprekk kan ødelegge togdrømmen

Flere sentrale samferdselspolitikere åpner for å endre planene for Østfoldbanen for å få prisen ned på et mer realistisk nivå.

Morten Stordalen

UREALISTISK: Morten Stordalen (Frp) tror det er urealistisk å få Stortinget til å sette av nok penger til å gjennomføre den planlagte strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– 30 milliarder er langt over smertegrensen. Det tror jeg alle skjønner når de ser hvilke andre samferdselsprosjekter som er planlagt, sier Morten Stordalen.

Frp-politikeren er nestleder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, som torsdag var på tur til Østfold. Der fikk de en orientering om planene for utbygging av dobbeltspor gjennom fylket.

Det er planer som ser veldig annerledes ut enn politikerne trodde for få dager siden.

Tviler på politisk vilje

Da politikerne på Stortinget vedtok Nasjonal transportplan (NTP), var anslaget at strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg skulle koste 8,5 milliarder kroner. Forrige uke fortalte Bane Nor at deres oppdaterte beregning var 20 milliarder dyrere.

Flere Østfold-politikere mener utbyggingen må fortsette til tross for milliardsprekken, og begrunner dette med at investeringene er så langsiktige at det likevel vil være samfunnsøkonomisk nyttig.

Stordalen mener imidlertid det ikke er fullt så enkelt. Han tror nemlig ikke det vil være politisk vilje på Stortinget til å sette av flere milliarder kroner flere år på rad til å gjennomføre prosjektet.

– Jeg kan vanskelig se for meg at det er politisk vilje til dette. Med en slik sprekk må vi skyve på andre prosjekter som også er viktige, sier Stordalen.

Må gå nye runder

Frp-politikeren mener derfor det er helt nødvendig å gjennomgå togplanene for å få ned prisen.

Han får støtte av Høyres Helge Orten.

Helge Orten

Høyres Helge Orten mener det er nødvendig med nye runder for å kutte kostnadene på jernbaneutbyggingen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Vi har ikke sett denne typen kostnader tidligere. Nå må vi gå nye runder for å se hvilke alternativ som finnes, og om det er mulig å få ned kostnadene, sier Orten, som leder transport- og kommunikasjonskomiteen.

Eksakt hva som kan gjøres, ønsker han ikke å si noe om nå. Samtidig har Bane Nor startet arbeidet med å se på billigere løsninger.

– Vi må se om det er mulig å finne tiltak for å få ned kostnadene. Vi ser for eksempel på konstruksjoner, grunnforhold og om vi kan klare oss med stasjoner med færre spor, sier planleggingssjef Elisabeth Nordli.

Kan dere bli nødt til å endre traseer?

– Det er opp til politikerne å ta en beslutning på. Vi jobber for å få til et best mulig togtilbud til Sarpsborg i 2029.

Kan redusere hastigheten

I Sarpsborg er det imidlertid sterke krefter som ønsker at jernbanen ikke skal kjøre gjennom byene, og mener det vil bli billigere med en rett jernbanelinje som kjører en trasé nærmere motorveien som i dag går utenfor bysentrum.

Et annet alternativ kan være å redusere hastigheten på togene.

SVs Arne Nævra sier han er villig til å se på dette alternativet, men mener det først og fremst handler om politisk vilje.

– Intercity-tog skal ha høy hastighet, og det koster. Det er penger i transportbudsjettet, men da må vi prioritere jernbane opp og vei ned, sier han.

Togspor gjennom Østfold

Enkeltsporet gjennom Østfold har ikke kapasitet til mer trafikk. Derfor jobbes det nå med planer om et dobbeltspor som tåler høyere hastigheter.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK