Toglinje blir 13 ganger dyrere enn firefelts motorvei

To mil jernbane koster like mye som seks mil motorvei, en opera, landets mest moderne sykehus, tre jagerfly og KNM Helge Ingstad gjør tilsammen. Nå vil flere politikere se etter billigere løsninger.

Illustrasjon av pris på Østfoldbanen

Kostnaden på togstrekningen Fredrikstad - Sarpsborg tilsvarer summen av landets mest moderne sykehus, et operahus, tre F-35 jagerfly, 62 kilometer motorvei og KNM Helge Ingstad - alt omregnet til dagens kroneverdi.

Foto: NRK/Scanpix/Forsvaret

– Dette er veldig urovekkende. Dette er en altfor høy økning. Her må vi gå grundig inn og se hvordan vi kan få summen ned, sier stortingspolitiker Erlend Wiborg (Frp).

Erlend Wiborg (Frp) er ny leder i arbeids- og sosialkomiteen.

Erlend Wiborg (Frp) mener trasevalget nå må vurderes for å få ned kostnadene.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

I går ble det kjent at Bane NOR mener det vil koste 29 milliarder kroner å bygge 21 kilometer jernbane fra Fredrikstad til Sarpsborg.

Det er 21 milliarder kroner mer enn tidligere anslått.

Grunnen til at prisen skyter i været, er ferske beregninger av hvor dårlige grunnforhold det er under deler av traseen, samt at det planlegges lengere perronger på stasjonene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Kontakter statsråden

SVs Freddy Øvstegård er en ivrig forkjemper for jernbaneutbyggingen, men mener politikerne ikke kan lukke øynene for den økte prisen.

Freddy André Øvstegård

Freddy Øvstegård (SV) vil stille spørsmål til statsråden for å ettergå styringen av prosjektet.

Foto: SV / Presse

– Det er veldig alvorlig at man får så store sprik fra de første anslagene til det dette faktisk vil koste. Jeg spør meg hvordan samferdselsdepartementet har styrt prosjektet, og vil ta dette opp med statsråden, sier Øvstegård.

Også Arbeiderpartiets Elise Bjørnebekk-Waagen, som i likhet med Øvstegård er fra Sarpsborg, synes summene er voldsomme. Hun er likevel ikke i tvil om at dette er en investering som hun vil fortsette å kjempe for.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) vil kjempe videre for at Østfoldbanen blir en realitet.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Dette må vi ta oss råd til. Dette handler om utviklingen av regionen, og da må vi ha gode samferdselsløsninger. Vi kan ikke være så beskjedne at vi sier «dette ble så dyrt at det ikke er så farlig med oss i Østfold», sier hun.

Hun minner om at Bergensbanen kostet tilsvarende et statsbudsjett å bygge ut, og at det i ettertid har vist seg som en god investering.

– Bør revurdere traseen

Da det ble bygget firefelts motorvei gjennom fylket, ble sluttsummen 6,3 milliarder kroner omregnet til kroneverdien i 2018. Dette for en strekning på 62 kilometer. Jernbanestrekningen vil bli 13,5 ganger dyrere per kilometer enn motorveien.

– Dette er ille dyrt. Dette er tall fra Bane NOR, og nå vil jeg gå til samferdselskomiteen og regjeringen for å se hvilke konsekvenser dette får, sier Høyres Ingjerd Schou.

Tidligere NSB-direktør Osmund Ueland er blant dem som nå tar til orde for å revurdere hele trasevalget og la toget gå i en rett linje langs E6.

Det er nå på tide at nasjonale interesser settes foran lokale særinteresser. Rett linje gjennom Østfold vil bli...

Publisert av Osmund Ueland Torsdag 9. mai 2019

Frps Erlend Wiborg mener det foreslåtte trasevalget må revurderes.

– Vi har et ansvar for at skattebetalernes penger blir brukt på en god og effektiv måte. Derfor må vi gå noen runder nå for å se hva vi kan gjøre for å få ned kostnadene. Hvis det innebærer å justere trasevalget, så mener jeg vi må gjøre det, sier han.