Togtrafikken stopper opp i tre timer

Men NSB frykter ikke kaos på Østfoldbanen.

Jernbane

Alle tog og flytog blir stående i tre timer mandag når jernbaneansatte går til politisk streik.

Foto: Rainer Prang / NRK

Alle tog over hele landet stopper fra klokken 10 til 13 mandag, som en reaksjon på regjeringens forslag til jernbanereform. Men informasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, frykter ikke kaos.

– Vi har en bestemt oppfatning av at veldig mange har fått med seg den politiske aksjonen som stopper togene. Men det vil selvfølgelig være noen som møter opp på stasjonen, og der har vi ingen alternativ transport, sier han.

Politisk streik

Åge-Christoffer Lundeby

Informasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier NSB har planene klare for å unngå kaos.

Foto: Bjørn Stuedal / NSB

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund går til politisk streik på grunn av regjeringens forslag til jernbanereform som behandles på Stortinget mandag.

Forbundene mener forslaget legger til rette for privatisering og fullstendig oppsplitting av dagens jernbane.

Dermed stanser alle tog i landet mellom klokken 10 og 13. Tog som er underveis på dette tidspunktet stanser på nærmeste stasjon. NSB og Flytoget gjør oppmerksom på at de ikke setter inn busser.

I rute i ettermiddag

Ifølge Lundeby det ikke er mulig å skaffe alternativ transport.

– I hele landet er det om lag 250 tog som blir berørt av aksjonen. Det er definert sånn at vi kan sette inn alternativ transport, men det er ikke fysisk mulig å skaffe alle disse bussene.

Han sier videre at streiken ikke skal påvirke ettermiddagsrushet.

– Vi har lagt en plan, så vi skal skåne ettermiddagsrushet, og har god tro på at vi er i rute i ettermiddag.