Tips til deg som skal ut på leiemarkedet

I august flytter mange unge ut av hjemmet. Mange bruker derfor sommeren til å finne leilighet. Men hva bør du huske på når du skal leie?

Borettslag

Mange unge flytter inn i blokkleiligheter eller leiligheter tilknytt hus i løpet av sommeren og høsten.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Med høsten følger studiestart, og mange unge har forlatt redet for å studere utenbys. Mange flytter til Oslo eller andre store byer, mens noen utnytter sjansen til å oppleve nye steder mens man studerer.

Men alt er ikke en dans på roser når det gjelder å skaffe seg bolig. Forbrukerrådet får mange henvendelser om husleie.

Pia Cecilie Høst

Pia Cecilie Høst hos Forbrukerrådet forteller at de får mange henvendelser om leie av bolig.

Foto: Halvor Njerve / Forbrukerrådet

– I løpet av det siste året har vi fått 3410 spørsmål om husleie. Vi vet fra en tidligere undersøkelse at folk har dårlig kjennskap til husleierettigheten sine. Folk har spørsmål om blant annet feil og mangler ved husrommet, om pris på husleien og depositumsregler, forteller Pia Cecilie Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Advokat Saman Sher hos Leieboerforeningen forteller at det er viktig å kunne rettighetene og pliktene sine.

– Leietaker kan bli erstatningsansvarlig hvis pliktene ikke overholdes og utleier lider et økonomisk tap som følge av dette.

Her er ekspertens beste tips til deg som skal leie.

1. Se etter og dokumentér feil

Er det skader på veggene, sprekk i doen eller fukt under vasken? Da bør du dokumentere dette før du skriver kontrakt. Du bør også skrive en liste over hvilke møbler som følger med leiligheten. Sett denne listen sammen med oversikten over feil og mangler.

– Ta bilder og gå på befaring sammen med utleier for å dokumentere leilighetens tilstand. Det bør være i begge parters interesse for å unngå konflikter ved fraflytting, sier Sivilingeniør Ole Øyvind Moen i Huseiernes Landsforbund avdeling Østfold Sør.

råte

Fukt kan skape råte, og det vil koste deg mye dersom huseier mener det er du som har sørget for dette.

Foto: Kathrine Krømke

2. Skriv kontrakt

Dette er en selvfølge for mange, men innholdet i kontrakten er også viktig. Spesielt bør man få med punkter om hvorvidt leietaker har rett til å si opp leiligheten og hvor lang oppsigelsestiden er.

Kontrakten bør også nevne om leieperioden er tidsbegrenset, hva du skal betale i leie og hva som inngår i leien, som for eksempel strøm og internett. Til slutt bør den fortelle om hvilke vedlikeholdsplikter man som leier har.

– Husleielovens utgangspunkt er at vedlikeholdsansvaret skal deles mellom partene. Det er imidlertid tillatt å avtale seg bort fra denne fordelingen i kontrakten, og leietaker må derfor sjekke nøye om vedkommende er pålagt en utvidend vedlikeholdsplikt. forteller Sher.

Husleiekontrakt

Det finnes mange varianter av leiekontrakter, men både Forbrukerrådet, Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund har enkle standardkontrakter som kan brukes fritt.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

3. Følg pliktene i kontrakten

Gjør du ikke dette kan konsekvensen bli utkastelse. Punkter som å betale husleien i tide og å ikke gjøre forandringer i leiligheten uten utleiers samtykke, må følges.

– Vask boligen jevnlig, skift batteri i brannvarsleren og fiks småting som pakninger og lås. For større ting er det den som leier ut som har ansvar, forteller Høst.

Man bør også overholde reglene for røyking i leiligheten og hvor mange som får bo der.

Dame som røyker

Mange utleiere ønsker ikke at man røyker i leiligheten. Står det i kontrakten bør du ikke ta sjansen på at det ikke blir oppdaget.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

4. Opprett depositumskonto

Når man skal leie krever utleier ofte depositum. Dette er penger som skal gå til reparasjoner av leiligheten dersom du har ødelagt noe under leieperioden. Utgangspunktet er at du skal få disse pengene tilbake når du flytter ut.

– Det kan være lurt å opprette en egen depositumskonto. Hvis man overfører depositum direkte til utleier, kan det være vanskelig å kreve inn pengene når leieforholdet er over. Hvis det står på en særskilt konto i leietakers navn, kan ingen disponere over pengene alene, sier Høst i Forbrukerrådet.

Det er også regler på hvor stort depositumsbeløpet kan være. Det kan ikke tilsvare mer enn seks måneders leie.

Majas koffert med penger frå Teenage Boss

I stede for å levere utleier en koffert full av penger som depositum, så bør disse settes på en egen depositumskonto.

Foto: Teenage Boss / NRK