Tause om granskerne

Halden kommune nekter å oppgi hvor mange som vil granske ishall-saken.

Halden Ishall

TAUSE OM GRANSKERNE. Halden kommune vil ikke si noe om hvor mange som meldte seg til å granske ishall-utbyggingen, der det er hevdet at det har vært store økonomiske overskridelser.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vedtaket om at de påståtte økonomiske overskridelsene i ishallen skulle granskes, ble fattet i desember 2009.

I følge kommuneadmistrasjonen og politikere fra flertallspartiene, har kostnadene knyttet til utbedringene av Halden ishall blitt nær dobbelt så høye, som først planlagt.

Det er videre hevdet at ishallen er feil bygget.

Fra involverte i ishallprosjektet er påstandene om store økonomiske overskridelser i byggeprosjektet tilbakevist.

Det er også hevdet at det er trenering fra flertallspolitikerne og administrasjonen, som er årsakene til problemene knyttet til ishallen.

Les også:

Tause om granskerne

Gransknings-oppdraget ble første gang utlyst på doffin.no i mai i år, uten at noen meldte seg til granskingsjobben.

En ny utlysning med frist for påmelding fra interesserte innen 12 juli, påkalte i følge formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, interesse.

Han kunne den 1. juli i år fortelle at ti interesserte hadde meldt seg.

Nå har fristen gått ut, men kommunen nekter å oppgi detaljer knyttet til hvem som har meldt seg, eller hvor mange det er snakk om, som ønsker å ta på seg granskingsoppdraget.

- Det er ikke valgt leverandør ennå. Hvilken leverandør som blir valgt og kostnader knyttet til oppdraget vil bli offentliggjort så snart leverandør er valgt, skriver Vik i en epost til nrk.no.

Han vil heller ikke si noe om hvor mange som meldte seg før fristen gikk ut den 12. juli i år.

Du har tidligere i år sagt at det var ti interesserte?

- Det jeg sier er at vi ikke ønsker å gå ut med detaljer om leverandørvalg før vi har tatt en beslutning. I denne forbindelse viser jeg til offentlighetsloven § 23.3, skriver Vik.

Hvorfor hemmeligholde antallet nå – når det før fristen ifølge deg var ti som hadde meldt seg?

- Jeg har ikke ytterligere kommentarer til det, men du vil få all informasjon så snart vi har tatt en beslutning – mest sannsynlig i løpet av denne uken, skriver formannskapssekretæren til nrk.no.

Les også:

Lavest pris får granskingsjobben

I følge Halden kommune dreier granskingen seg om av disposisjoner av Halden Ishall AS og Halden Ishall Eiendom AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Halden kommune vil tildele kontrakten på grunnlag av lavest pris, heter det i konkurransegrunnlaget.

Det er et omfattende materiale granskerne skal gå løs på, bestående både av byggesaksdokumenter og andre dokumenter, slik som politiske vedtak og brev sendt i forbindelse med ishall-saken.

Opprinnelig skulle granskningsrapporten ha vært innlevert den 1. august i år, men på grunn av vansker med å skaffe kvalifiserte granskere, er nå fristen satt til 30.11.2011.