Tar EFTA-avgjørelse med knusende ro

Havnearbeiderne tapte i EFTA-domstolen, men klubbleder Tommy Mangrud ved Drammen havn tror ikke det vil få noen betydning.

Tommy Mangrud er klubbleder på Drammen havn.

Klubbleder Tommy Mangrud ved Drammen havn avventer Høyesteretts behandling av konflikten.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Foreløpig tar vi det helt med ro siden dette bare er en anmodning fra EFTA- domstolen til Høyesterett. Vi regner med at Høyesterett ikke går imot norsk lov, sier klubbleder Tommy Mangrud i Havnearbeiderforeningen ved Drammen havn.

Drammen havn

Striden handler om hvem som skal få drive med lasting og lossing av båter.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

EFTA-domstolen mener at havnearbeidere ikke skal ha fortrinnsrett til å losse og laste skip i norske havner. Det ble klart tirsdag etter at domstolen behandlet saken på anmodning fra norsk Høyesterett.

Ikke overrasket

En rammeavtale har gitt havnearbeidere i Transportarbeiderforbundet fortrinnsrett, på bekostning av uorganiserte og organiserte i andre forbund. Spørsmålet har vært om disse avtalene har vært i strid med EØS-avtalen.

– Jeg tviler på at EFTA-domstolens råd vil få noen betydning, sier Mangrud.

Til sammen 60 norske havnearbeidere er i streik, og noen av dem har streiket i to og et halvt år. Det er ikke streik ved havna i Drammen.

– Hos oss og på mange andre havner er det uroligheter. Noen har holdt på i 2,5 år med streik og sympatistreik.

Havnearbeiderne har tidligere vunnet saken både i tingretten og i lagmannsretten.

– Endelig medhold

Nicolay Skarning, advokat i Kvale

Advokat Nicolay Skarning.

Foto: Privat

– Etter tre års kamp, med tap i domstolene og løpende boikott, har Holship og Bedriftsforbundet endelig fått medhold i at Transportarbeiderforbundets tariffavtaler i havnene er i strid med EØS- avtalen, sier advokat Nicolay Skarning til NTB.

Skarning representerer det danske rederiet Holship og Bedriftsforbundet.

– Vi kan legge til grunn at Høyesterett vil følge EFTA-domstolens uttalelse i løpet av våren. Dermed er 100 års havnemonopol i Norge over, og vi vil få rimeligere og mer effektive havner med flere lossekontorer og flere fagforeninger, fastslår han.

EFTA-domstolen mener rammeavtalen for havnene er i strid med EØS-avtalen