Hopp til innhold

Sykehusplaner i Oslo forsinket

Oslo kommunes behandling av sykehusplanene på Gaustad ligger an til å bli mellom to og tre år forsinket.

Grunnen er blant annet at sykehuset er tegnet om for å møte kritikken om at det blir for stort og dominerende.

De siste planene må ut på ny høring, og Oslo bystyre vil trolig ikke kunne fatte et endelig vedtak før i 2023.

Helse Sør-Øst håper fortsatt å kunne åpne sykehuset i 2030 ved å kjøre flere planprosesser parallelt.

– Selv om vi fremdeles anser at åpning i 2030 er mulig, er det viktig for Helse Sør-Øst at videre reguleringsprosess ikke forsinkes, sier økonomidirektør i foretaket, Hanne Gaaserød.

Mange frykter at regjeringen skal gripe inn og overkjøre Oslo kommune for å få gjennomført planene om nytt sykehus på Gaustad og nedlegging av Ullevål.

I kveld arrangerer sykehusaksjonister fakkeltog mot statlig overstyring.