Hopp til innhold

Gjør om på sykehusplaner

Helse Sør-Øst har levert nye planer for sykehusene på Gaustad og Aker til Oslo kommune for å gjøre de omstridte prosjektene mer spiselige for kritikerne. De to sykehusene skal erstatte Ullevål når det etter planen blir lagt ned.

Den viktigste endringen på Gaustad er at det nye bygget mellom dagens Rikshospital og fredede Gaustad sykehus er tegnet fullstendig om og trukket fire meter lenger unna gamle Gaustad (bildet).

Hensikten er å imøtekomme innsigelsene fra Riksantikvaren, opplyser prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst.

På Aker er blant lokalene til psykiatrien gjort om for å gi bedre oppholdsarealer utendørs og mindre støy.

Planene skal ut på ny høring i vår. Hverken Riksantikvaren eller Oslo kommunes plan- og bygningsetat kan ennå si om endringene er gode nok til at planene bør bli godkjent.

Gamle Gaustad med nybygg i parken mot Rikshospitalet
Foto: RAMBØLL/Helse Sør-Øst