Støtter minnesmerke i Slottsparken

Byrådslederen i Oslo tror folk vil ha behov for et sted å samles før ombyggingen i Regjeringskvartalet er ferdig.

Oslo sørger

En lang, lang rekke med roser var lagt ned foran slottet i dagene etter terrorhandlingene.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Stian Berger Røsland

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H).

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) støtter forslaget om at minnesmerket for 22. juli bør legges til Slottsparken.

Onsdag la en regjeringsoppnevnt gruppe frem sin rapport over hvor minnestedene for terrorhandlingene 22. juli bør plasseres.

Gruppen foreslår to minnesmerker. Et i Oslo og et i Buskerud.

– Jeg synes gruppen har gjort et solid arbeid, sier Stian Berger Røsland til NRK.

I rapporten er Slottsparken og Regjeringskvartalet vurdert som de mest aktuelle alternativene i Oslo.

Vil ta for lang tid

Røsland mener det er riktig av gruppen å prioritere Nisseberget i Slottsparken, fordi det er usikkert hvor lang tid ombyggingen i Regjeringskvartalet vil ta.

– Noen sier fem år, noen sier åtte år og noen sier enda lengre. Jeg tror vi trenger et samlingssted før den tid, og derfor er det riktig at de har sett etter en annen plassering, sier Røsland.

Krokus i Slottsparken

Et minnested i Slottsparken vil bli langt roligere, enn om det blir plassert i Regjeringskvartalet når ombyggingen er ferdig.

Foto: Jan Ove Brenden

Åtte personer ble drept i Regjeringskvartalet og langt flere skadet da bomben gikk av. Selv om nærhet til stedet er viktig, mener byrådslederen at Slottsparken likevel kan være et bedre alternativ.

– Nisseberget har en annen karakter enn Regjeringskvartalet. Det ligger i en park og er et mer stille område, men det er selvfølgelig en av de vanskelige avveiningene utvalget har måtte ta.

Må ikke glemme det gode

Gruppen sier i rapporten at minst ett av minnesmerkene bør vise navnene til de som omkom 22. juli.

De ønsker også at minnestedene skal peke fremover og løfte fram verdier som åpenhet, kjærlighet og folkestyre.

Røsland mener man ikke må glemme det positive som kom fram etter de grusomme handlingene.

– Det hadde vært positivt om minnesmerkene hadde gjort at vi også kunne huske på det som skjedde i byen og Norge etter den forferdelige tragedien. Om hvordan man sto sammen og forsvarte demokrati og folkestyre, og hvordan man kom sammen og tok vare på hverandre, sier han.

Blomster foran Oslo domkirke

Blomsterhavet foran Oslo domkirke vokste og vokste i dagene etter 22. juli. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), håper et fremtidig minnesmerke også vil vise noe av samholdet og omsorgen folk viste for hverandre etter terrorangrepet.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Ikke avgjort

Anniken Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Foto: Ole-Tommy Pedersen / Scanpix

Det er regjeringen som avgjør hvor minnestedene skal ligge. De skal avdekkes senest 22. juli 2015.

– Jeg synes dette er et godt og grundig forslag. Nå skal vi vurdere dette, men det er viktig at vi tar et godt valg og ikke et forhastet valg, sier kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK.

Hun ser også de samme fordelene med Slottsparken som byrådslederen kommenterte, og tror minnesmerkene vil bli svært viktige.

– De vil bety noe for de som mistet noen de var glad i, men også for hjelpearbeidere og alle andre. Det norske folk stilte opp på en helt utrolig måte i dagene etter terrorangrepet, og det samme ser vi i gatene nå. Det ligger blomster rundt Tinghuset og den omsorgen er jeg utrolig takknemlig for.

Åpen konkurranse

Kunstprosjektene i Oslo og Buskerud kommer til å koste 23,3 millioner kroner, i tillegg til det det vil koste å legge tilrette forholdene på de stedene som blir valgt.

For utformingen av minnestedene mener styringsgruppen at det bør legges opp til en åpen, internasjonal idérunde, der 20 forslag går videre til en lukket og avsluttende konkurranse.

– Det er kunstnerne som er gode til å ta følelser og situasjoner og lage en formidling til resten av oss. Jeg er veldig spent på hvordan man vil klare å løse en slik oppgave, sier Røsland.