Storsatsing på bybaner i Sverige

Her blir det ikke baner før det er kaos, mener tidligere NSB-topp.

Glommabanen

Mens svenskene løfter bybaner til nye høyder, diskuteres det heftig her i landet om man skal bygge bane i Østfold og Stavanger. Bergen er eneste by med bybane i dag.

Foto: Glommabanen AS

Nå skal det bli enda lettere å kjøre kollektivt hos «Söta bror». Sju svenske byer vil satse enda mer på kollektivtrafikk og planlegger nå bybaner i flere av byene.

Her i landet planlegger vi infrastruktur når det først har blitt kaos.

Osmund Ueland

Det kommer frem i en kartlegging Sårvagnsstäderna har gjennomført.

120 kilometer skal være på plass innen 2025 og byene som det satses i er
Lund, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Stockholm, Göteborg og Norrköping. I tillegg planlegges det bybaner i Västerås, Linköping, Eskilstuna og Jönköping etter 2025.

Jens Forsmark i Spårvagnsstäderna sier at de ser at interessen for kollektivtrafikk øker i kommunene og at det er interesse for å bygge baner som byen kan utvikles rundt.

Han sier videre at bybaner knytter byen sammen og lokker bilister over på bane. Målet er å doble markedsandelen til kollektivtrafikken.

– Sverige har i dag Europas raskeste urbanisering og å satse kollektivt øker tilgjengeligheten og minsker den negative påvirkningen på miljøet.


– Ser helt forskjellig på ting

Tidligere NSB-topp Osmund Ueland jobber i dag iherdig for å få på plass en bybane som skal knytte byene i Østfold sammen. Bergen har allerede bybane, mens det planlegges en bybane i Stavanger.

Ueland mener svenskenes satsing på bybaner understreker hvor forskjellig man ser på ting i Norden.

– Svenskene bare bestemmer seg for å bruke en slik bane til å styre utviklingen. De har jo i 20 år seksdoblet utbyggingen av jernbane i forhold til Norge, og de bare bestemmer seg for å sette i gang, forklarer han.

Osmund Ueland

Osmund Ueland, tidligere NSB-sjef, er kritisk til at Norge ikke tar et bybane-løft som svenskene.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Og Danmark er enda lenger fremme.

– Vi var ofte på studietur da jeg satt i styret til t-banene i Oslo, og de har i mange år hatt en fremtidsrettet tenking. De lot endestasjonene hos bybanene ende der det ikke bodde folk, for så å tilby tomter etter at infrastrukturen var på plass.

Han er oppgitt over at det ikke er mer fokus på regionsutvikling her i landet og han savner debatten om hvordan utviklingen skal være.

– Det er ingen skikkelig enighet og her i landet planlegger vi infrastruktur når det først har blitt kaos, slår han fast.

Stortingspolitiker for Høyre, Ingjerd Schou, sier til NRK at hun ikke utelukker en satsing på bybaner også her i landet, da det er en løsning på fremtidens trafikkproblemer.

Hun understreker at regjeringen åpner for forpliktende avtaler mellom stat og kommuner til kollektive løsninger. De mener at boligbygging, næringsliv og infrastruktur må ses mer i sammenheng, slik det gjøres i Danmark. Hun mener at Fornebu er eksempel på hvor galt det kan gå.

– Regjeringen nevner ikke bybane spesielt, men gode kollektive løsninger for tett bygging av næringsliv og bolig.

Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen har vært en suksess, men nå diskuteres det om den skal gå til Åsane.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen