Hopp til innhold

Starter bompenge-forhandlinger

I dag starter nye forhandlinger mellom staten, Oslo og Viken om hvor mye bompengetakstene i Oslo skal øke og hva bompengene skal brukes til.

Svikten i bompengeinntekter som følge av at elbiler betaler mindre enn bensin- og dieselbiler gjør at en rekke store samferdselsprosjekter i Oslopakke 3 mangler finansiering.

Gapet har passert én milliard kroner i året og er økende.

Oslopakke 3 varer til 2036, men flere kilder sier til NRK at det ikke er realistisk å reforhandle hele pakken på. Det skyldes både inntektssvikt og usikkerhet om hvordan folk vil reise etter pandemien.

En mulig løsning i denne omgang kan være å skaffe penger til de prosjektene som haster mest. Det blir pekt på Fornebubanen, nytt signalanlegg for t-banen og ny Majorstua stasjon (bildet).

Ny sentrumstunnel for t-banen er et av prosjektene partene i så fall utsetter å mene noe om.

Ny Majorstuen stasjon reisetorg
Foto: MDH Arkitekter