Spenningen stiger

Spenningen blant de ansatte på Follum stiger time for time.

Norske Skog Follum
Foto: NRK

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen måtte gå spissrotgang mellom spente Follum-arbeidere foran bedriftsforsamlingen i Norske Skog onsdag. De frykter at kuttforslagene kan innebære tap av arbeidsplasser.

LES: Kjemper mot nedleggelse

SE VIDEO: De ansatte mobiliserer

SE VIDEO: I dag kan de miste jobben

- Jeg er veldig spent, sier konserntillitsvalgt Kåre Leira.

Bedriftsforsamlingen skal ta stilling til kuttforslaget fra ledelsen og konsernstyret som blant annet innebærer å stenge en av tre papirmaskiner ved fabrikken på Follum.

Møtet startet klokken 15 og er ventet å vare i flere timer. Et stort antall Follum-arbeidere hadde møtt fram med transparenter og plakater for å vise sin misnøye med planene.

- Si nei

Nestleder Kjell Runar Evju ved Follum Brugs arbeiderforening sier  at å stenge en av papirmaskinene vil medføre svekket inntjening.

- Vi krever at bedriftsforsamlingen sier nei til forslaget fra konsernledelsen og frykter tap av arbeidsplasser dersom den ikke gjør det, sier Evju.

Hovedtillitsvalgt ved Follum og konserntillitsvalgt i Norske Skog, Stein-Roar Eriksen, innrømmer imidlertid at det ser dårlig ut.

- Det kan se negativt ut, men mange skogeiere på grasrota støtter oss, og vi håper møtet vil gå vår vei, sier han.

En av skogeierne som støtter Follum-arbeiderne er Knut Løkke fra Ådalen.

- Vi som eier skog i områdene rundt Follum støtter de ansatte fullt ut. Vi frykter at et helt miljø vil forsvinne og at vi får lengre transport for tømmeret vårt, sier han.

Vil avvente

Mye tyder på at styret i Norske Skog får det nødvendige flertallet for sin kuttplan under bedriftsforsamlingen. De seks representantene for skogeierne er splittet, men ifølge Nationen vil et flertall stemme for forslaget.

- Men dobbeltstemmen til bedriftsforsamlingens leder Helge Evju kan være avgjørende, sier hovedtillitsvalgt Stein-Roar Eriksen ved Follum.