Hopp til innhold

Sp: – For få seter i Oslo bystyre

Oslo har færrest bystyrerepresentanter av landets største byer. – For langt fra folk til makten, mener Oslo Sp, som krever flere seter i Oslo bystyre.

Oslo bystyre

Oslo bystyre har 59 medlemmer, som samles i den ærverdige bystyresalen i Oslo rådhus. Bystyremøtene holdes vanligvis onsdag ettermiddag.

Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

Mens Norges største by og hovedstad har 59 representanter i bystyret, har Bergen, Trondheim og Stavanger 67 folkevalgte representanter. Dermed kreves det flere stemmer for å bli representert i Oslo enn i de andre storbyene.

Det er for langt fra folk til makten, mener listetopp Aisha Naz Bhatti i Oslo Senterparti. Hun vil ha flere seter i Oslo bystyre:

– Når en sitter i bystyret, eller der hvor beslutningene blir fattet, så kommer en nærmere beslutningsprosesser. Slik situasjonen er i Oslo i dag, hvor en har en skjev sammensetning, så er det noen interesser som ikke blir representert.

– Gir avmakt

Aisha Naz Bhatti (Sp)

- Det er et problem for lokaldemokratiet at hovedstaden ikke har flere medlemmer i bystyret, sett opp mot folketallet, sier Aisha Naz Bhatti i Oslo Senterparti.

Foto: Pressebilde/Sp

På Senterpartiets hovedkontor er det tid for oppsummering av kommunevalget. Heller ikke ved dette valget fikk partiet plass i maktens korridorer i Oslo rådhus. I kommunevalget i 1995 mistet Sp sitt ene mandat i bystyret, og siden har partiet ikke klart å komme inn igjen.

Med 1926 stemmer var Sp et godt stykke unna de rundt 3670 stemmene som, under gitte forutsetninger, ville gitt en plass i bystyret.

– Vi er et parti som er for lokaldemokrati, og for at beslutninger skal tas nærmest folket. I Oslo blir det makt konsentrert på få hender. Konsekvensen er at folk føler avmakt. Derfor må bystyret utvides med flere medlemmer, sier Aisha Naz Bhatti.

– Uproblematisk

Bystyrerepresentant Øystein Sundelin fra Høyre ser det ikke som et problem at Oslo har færre bystyrerepresentanter enn andre byer:

– Jeg opplever ikke at det er et rop der ute etter flere politikere i bystyret. For jo flere politikere vi har, jo dyrere er det også å drifte bystyret.

Øystein Sundelin

Dersom Oslo bystyre utvides med flere medlemmer blir bystyret dyrere i drift, ifølge bystyrerepresentant Øystein Sundelin fra Oslo Høyre.

Foto: Olav Juven / NRK

Har da byer som Stavanger og Bergen med 67 bystyrerepresentanter for mange politikere?

– Det får være opp til dem å avgjøre og vurdere, men jeg syns det høres mye ut.

Folkevalgte bydelsutvalg

Det har etter valget vært påpekt at det er en skjevfordeling mellom antallet representanter fra de ulike delene av byen.

Mens flere bydeler har sju folkevalgte med adresse i bydelen, har bydelene Bjerke og Stovner ingen bystyrerepresentanter.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl ser ikke det som et problem. Både hun og Sundelin mener de folkevalgte bydelsutvalgene med 15 medlemmer dekker det demokratiske tomrommet:

– Oslo har faktisk over 200 direkte folkevalgte, i og med at vi har delegert de aller fleste velferdsoppgavene som kommunen er ansvarlig for, som berører enkeltmenneskene direkte, til bydelsutvalg. Der sitter det 15 folkevalgte i hver bydel, som forvalter ganske store budsjettmidler, sier Tone Tellevik Dahl.