Sørbråten-naboene føler seg forsøkt kjøpt

Staten har tilbudt naboene penger for å sikre et 22. juli-minnested på Sørbråten.

Planlagt minnesmerke Sørbråten

Det er slik minnesmerket på Sørbråten blir.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

For å sikre et 22. juli-minnested på Sørbråten, har staten tilbudt rettsmekling der økonomisk kompensasjon er en del av tilbudet.

«Idet vi trodde at vi har nådd et bunnivå av hvordan staten velger å behandle «naboer» og 22. juli-heltene så overrasker staten oss igjen.»

Slik starter pressemeldingen fra naboene til det planlagte minnestedet på Sørbråten.

Beboere fra Utstranda vel var tilstede på møtet

Anne-Gry Ruud (t.v.) sier naboene syntes behandlingen er uverdig.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Først reagerte vi med sjokk og vantro på at staten, via regjeringsadvokaten, kom med et tilbud om å kjøpe på plass Sørbråten. Deretter ble vi egentlig veldig lei oss, sier styremedlem i Utstranda vel, Anne-Gry Ruud, til NRK.

– Føler dere det som om dere er forsøkt kjøpt?

– Ja, vi trodde vi hadde vært veldig tydelige på at det er plasseringen vi ber om at skal endres. Og vi har aldri bedt om å bli kompensert på noen som helst måte. Tilbudet gikk absolutt ut på å komme med en kompensasjon for at Sørbråten skulle komme på plass, forklarer hun.

– Helt uaktuelt

1. desember gikk fristen ut for å avklare om partene ønsket en rettsmekling slik at en omfattende rettssak kunne unngås. Ifølge naboene var tilbudet fra staten så respektløst, at de ikke ser noen annen utvei enn å ta saken til retten.

Harald Stabell

Advokat Harald Stabell representerer naboene.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Det er advokat Harald Stabell som representerer naboene på Utstranda. I sitt svar på statens meklingsforslag, skriver han:

«I 2. setning, første avsnitt skrives følgende: «Staten ber saksøkerne vurdere om de kan være villig til å forsøke mekling basert på at stedsvalget ligger fast, …»
På vegne av saksøkerne er svaret meget enkelt: En mekling basert på at stedsvalget ligger fast, er helt uaktuelt.»

Dermed blir det nå rettssak om det planlagte minnesmerket. Den starter 25. april, og det er satt av tre uker til saken.

Sørbråten-rettssak til våren

Sørbråten i dag

Slik ser det ut på Sørbråten i dag.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Ingen annen utvei

Tidligere har Staten sagt at de kan skrinlegge selve kunstverket "Memory Wound". Men det er altså plasseringen naboene er opptatt av.

Minnestedet etter 22. juli-terroren skulle, etter planen, stå ferdig sist sommer. Men protestene fra naboene har ført til forsinkelser i prosessen. At det nå ender i en rettssal er ikke det utfallet naboene ønsket.

– Det syntes vi er veldig trist, og det er uverdig for et Norge som stod sammen i kjærlighet etter 22. juli. At heltene og de som faktisk stod opp for alle ungdommene der ute, blir behandlet på denne måten er leit og uverdig, syntes vi, sier Ruud før hun legger til:

– Staten er fortsatt velkommen til å ta kontakt for å diskutere en endret plassering, men hvis ikke så ser vi dessverre ingen annen utvei enn at vi møtes i retten.

Anders F. Wilhelmsen

Regjeringsadvokat Anders Wilhelmsen

Foto: NRK

Anders Wilhelmsen er regjeringsadvokat. Han ønsker ikke å la seg intervjue i saken, annet enn å komme med følgende kommentar til NRK:

– Staten har i et innlegg til tingretten åpnet for forhandlinger om utforming av minnesmerket og kompenserende tiltak som avskjerming. Det er ikke riktig at staten har tilbudt saksøkerne penger for å trekke saken. Det som derimot er korrekt er at vi ovenfor saksøkernes advokat, advokat Stabell, også har sagt at vi kan være villig til å forhandle om erstatning til naboer dersom minnesmerket påviselig har ledet til redusert eiendomsverdi for dem. Så langt er det imidlertid ingen som har tatt dette opp som aktuelt.