Sliter med å skaffe meddommere

Kommuner rundt om i hele landet jobber i disse dager med å skaffe nok meddommere til blant annet tingretten og lagmannsretten – og det er vanskelig.

Ringerike tingrett

Fristen for å melde seg som meddommer i Ringerike går ut 1. mars.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Vi skal ha ca. 140 stykker til sammen. Vi har fått 100 nå. Og vi har brukt Facebook, internett og prøvd å få folk til å søke frivillig. Det er jo det beste, sier førstekonsulent i Ringerike kommune, Kari Véien Denné.

Men det er ikke så enkelt. Alle kommuner må skaffe privatpersoner til å være meddommere i blant annet tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

I Kongsberg mangler kommunen over 100 meddommere til tingretten. Og i Drammen viser siste opptelling at 60 har meldt sin interesse, mens det trengs 280.

Etterlyser de yngre

I Ringerike mangler de fortsatt 40 stykker, og etterlyser de yngre.

– Det er vanskelig å få tak i de yngre. Meddommerne skal speile gjennomsnittet av befolkningen i kommunen, og vi har stort behov for de fra 21 til 35, sier Véien Denné, og legger til:

– Det hadde jeg ønsket meg flere av. Og også de med innvandrerbakgrunn.

Hun forteller at jobben som meddommer er både spennende og viktig, men innrømmer at de kanskje ikke har vært flinke nok til å informere.

– Meddommerne har én stemme, det samme som fagdommer. Så her utøver du stor påvirkning og du lærer masse, sier Véien Denné.

Rettssal 8 i Drammen tingrett

I Drammen mangler man over 200 meddommere.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Skeptiske

Men de unge vi møter på Torvet i Hønefoss blir veldig skeptiske når vi spør om de kunne tenke seg å være meddommere i en rettssak.

Jeg tør ikke ha så mye makt jeg

Det er et meget stort ansvar å få, så det hadde vært veldig skummelt

Det hadde sikkert vært spennende å se en rettsak fra innsiden. Men det hadde sikkert vært litt skummel. Det er mye ansvar

Ungdommen er fremtiden

I Ringerike kommune går fristen til melde seg som meddommer ut 1. mars. Men kommunen håper noen kaster seg på, også etter fristen.

– Jeg tror at når man er i 20-årene, så tenker man litt annerledes enn når man er 70. Det er ungdommen som er fremtiden. Det er ungdommen som skal forme den verden vi skal leve i. Og da er det også viktig å ha de inn i sånne posisjoner, avslutter Véien Denné.