Slik skal Teknisk Drift i Fredrikstad hindre flere avvik

Samme rutiner for alle, mer åpenhet og bedre internkontroll. Kommunalsjefen for Teknisk Drift mener det vil forebygge flere varslersaker.

Teknisk drift i Fredrikstad

Kommunens tekniske etat har fått kraftig kritikk som følge av moms- og varslersakene.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er naturlig at en slik sak preger de ansatte.

Det sier kommunalsjefen for teknisk drift, Atle Holten. Han informerte de ansatte fredag ettermiddag, og svarte på de spørsmålene han fikk om hva som nå skjer etter at Østfold Kommunerevisjon (ØKR) la frem sin rapport om moms-praksisen brukt ved flere byggeprosjekter – og den omfattende politietterforskningen som er et resultat av varslernes like omfattende anmeldelse.

– Alle ser at det er en alvorlig situasjon og en alvorlig sak, sier Holten.

Les mer om varslersaken:

Hva skjer nå?

Nå skal rutinene endres. I Teknisk Drift startet det arbeidet tidlig i høst, sier Holten.

Atle Holten

Kommunalsjef Atle Holten på teknisk drift har hatt infomøter med ansatte, fagforeninger og verneombud hele uken etter at revisjonsrapporten viste alvorlige mangler i deler av organisasjonen.

Foto: Fredrikstad kommune

– Et vedtak i Teknisk Utvalg i slutten av september trer i kraft 1. januar 2017, og vi jobber med forberedelsene av det.

– Vi er presset på ressurser, så vi kommer til å justere kapasiteten. Det vil nok bli slik at vi samlet sett skal noe opp i kapasitet.

– Flere ansatte, altså?

– Ja, det stemmer. Vi tar høyde både for arbeidsmengden knyttet til prosjekter i kommunen, og også økt fokus på prosjektadministrative systemer og så videre.

Alle skal følge samme regler

Ett viktig grep er å samle de to virksomhetene Teknisk Drift har vært delt i til én, der alle følger samme sett av regler og rutiner.

En virksomhet har jobbet med det som kalles formålsbygg, som skoler, sykehjem og så videre. Den andre virksomheten har hatt den typen aktivitet som har fått søkelyset på seg, etter utstrakt bruk av en egen praksis knyttet til anleggsbidragsavtaler

– Det vi allerede har gjort er å beslutte at disse to virksomhetene slås sammen til én, direkte underlagt kommunalsjefen, sier Holtet.

Dette skal også forebygge at det på grunn av lederstil eller andre årsaker utvikler seg avvikende saksbehandlingspraksiser i den kommunale virksomheten.

– Det som er viktig å få på plass er gode rapporteringsrutiner. Statusrapporter skal journalføres, og så videre. Vi etablerer også systemer for internkontroll. Det blir en helt annen gjennomsiktighet og kontroll på dette nå, sier Holtet.