Millionsmell etter skattebom

I 2012 varslet to ansatte om ulovligheter knyttet til moms, men det ble feid under teppet. Nå beklager Fredrikstad kommune etter en skattesmell på 17,5 millioner.

Gamle Fredrikstad Stadion

BOM: Anleggsbidragsmodellen er brukt i flere prosjekter i Fredrikstad kommune.

Foto: Heidi Gomnæs

Skatt Øst krever 17,5 millioner kroner fra Fredrikstad kommune. Kommunen skal ha praktisert den såkalte anleggsbidragsmodellen feil i byggesaker.

Til sammen vil dette utgjøre 17,5 millioner pluss renter.

Det er Skatt Øst som har vurdert om kommunen har håndtert utbyggingssaker korrekt.

Konklusjonen gir kommunen en stor regning å betale for å ha brutt reglene for innbetaling av moms ved byggeprosjekter.

Fredrikstad kommune, rådhuset

SMELL: Skatt Øst har kommet med et krav på 17,5 millioner kroner til Fredrikstad kommune.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ble varslet allerede i 2011

I mai 2011 gjorde en utbygger kommunen oppmerksom på risikoen knyttet til avtalemodellen, og at andre kommuner var dømt for bruke modellen på denne måten. Det kommer frem i en Forvaltningsrevisjonsrapport fra 2015.

I 2012 sender en ansatt en bekymringsmeldingen knyttet til kommunens bruk av modellen.

I et intervju med Fredriksstad Blad tar en av varslerne opp varslervernet.

Grovt uaktsomt

Den ansatte stiller spørsmål, både til selve modellen og måten saken blir behandlet på. Vedkommende mener at administrasjonen holder tilbake nødvendige opplysninger for politisk nivå.

Likevel fortsetter praksisen med å bruke modellen i flere år, helt frem til 2015.

Skatt Øst hevder at Fredrikstad kommune har opptrådt grovt uaktsomt.

Ole Petter Finess

BEKLAGER: Rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess beklager.

Foto: Anne Ognedal / NRK


– Jeg vil ikke ta stilling til grad av uaktsomhet nå. At ledelsen ved Teknisk Drift ikke hadde god nok innsikt i bruk av anleggsbidragsmodellen, kan imidlertid slås fast, sier rådmann Finess.

Beklager til varslerne

– Jeg vil benytte denne anledningen til å beklage overfor våre tidligere medarbeidere at deres meldinger ikke ble tatt alvorlig, sier rådmann Ole Petter Finess.

Som anført i rådmannens tilsvar i revisjonsrapporten i april 2015, burde det vært gjort en risikovurdering av kommunens praksis på området da dette ble lagt fram for ledelsen i Seksjon for teknisk drift.

Skatt Øst påpeker også svakheter rundt faktureringsregimet knyttet til denne typen avtaler, samt mangler ved kommunens arkiverings- og bokføringspraksis.

Revisjonen kjenner til 10 avtaler hvor kommunen har brukt anleggsbidreragsmodellen:

  • Sorgenfri
  • Trondalen Syd
  • Glemmen Gård
  • Vikeråsen
  • Langøya Vest
  • Gamle Fredrikstad Stadion
  • Bryggerifjellet
  • Floa terrasse
  • Værste AS
  • Ørebekkstranda