Hopp til innhold

Skryter av varslerne

Lederen av kontrollutvalget i Fredrikstad, Ingrid Willoch, kaller varslerne i teknisk drift for modige mennesker.

Ingrid Willoch

Ingrid Willoch sier at det er flott at noen har varslet om rotet i kommunen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Det sa hun i kontrollutvalgets møte onsdag kveld. De behandlet en rapport fra Østfold kommunerevisjon som ble satt i gang etter tips fra varslere. Revisjonen fant at det er gitt upresis og feil informasjon til Østfold kommunerevisjon da de undersøkte regulering og teknisk drift i fjor.

Skatt øst har også blitt feilinformert om kommunens fakturakontroll. Revisjonen mener dette kan fremstå som forsøk på å glatte over en uheldig praksis i regulering og teknisk drift.

Willoch sier det var bra at noen sa ifra at ting ikke var som det skulle i teknisk drift.

– Det viser at det nytter å si ifra når man mener at noe er galt og at noen lytter til dem og tar opp saken. I dette tilfelle har de fått rett i det de varslet om, sier hun til NRK.

Les også:

– All honør til varslerne

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde i kveld møte hvor blant annet varslersaken ble tatt opp.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Willoch skryter av varslerne.

– Vi blir kanskje noen ganger møtt med en slik sladrehank-mentalitet, det har kanskje vært en del av belastningen. Jeg synes det er flott gjort, og de skal ha all honnør for den innsatsen de har gjort, sier hun til NRK.

– Men tror du at de føler de har hatt støtte fra dere underveis?

– Ja, de har jo vært skuffet over sider av saken, noe som fremgikk på møtet i dag. En av varslerne sa hun ikke ønsket å samarbeide videre fordi hun føler hun har mistet en del av tilliten. Jeg håper at hun nå kan få en del av den tilbake. Men det er klart at når vi får slike reaksjoner, er det tankevekkende, sier hun.

Saken videre til bystyret

Rapporten bekrefter langt på vei de påstandene som varsleren sendte til meg og leder, sa Terje Moland Pedersen (Ap) i kontrollutvalgsmøtet.

Det er bystyret som skal ta saken videre.

– Men det vi har bedt om er at vi skal ha en anledning til å komme tilbake om en stund for å se om det har blitt bedre at den formen for oppvask som skjer nå, har virket, sier leder av kontrollutvalget Ingrid Willoch (H).