Slik reagerte bilistene på bompengeøkningen

Færre velger bil til jobb. Det kan man se en måned etter at bompengene i Oslo økte. Nedgangen i morgentrafikken er på 4,5 prosent.

Kø på E18

Færre velger å sitte i kø inn mot Oslo på morgenen, det viser tall fra Fjellinjen etter første måned med rushtidsavgift.

Foto: Jan Kenneth Bråten

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i hele oktober, og er sammenliknet med tall fra oktober 2016.

– Dette viser at formålet med å øke takstene var å få en reduksjon i trafikken, og det har faktisk skjedd, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Man ser også at folk i større grad velger å kjøre tidligere på morgenen, før den ekstra avgiften slår inn klokka 06.30.

Fjellinjens tall viser at trafikken mellom 06 og 06.30 øker med 6,4 prosent. I rushtiden minker tallet på passeringer med 5,3 prosent.

Totalt er nedgangen i morgentrafikken er på 4,5 prosent.

Askill Harkjerr Halse er forsker i Transportøkonomisk institutt, og mener tallene viser at mange kan velge bilen bort.

– Dette viser at en del folk har alternativer til å ta bilen. Ikke alle må kjøre.

Glad for at færre bruker bilen

Det at mange velger bort bilen, gleder miljøbyråden i Oslo.

– Dette er svært gode resultater. Jeg er glad for at færre bruker bil og velger andre og mer miljøvennlige reisemåter, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Hun er fornøyd med at tiltakene allerede har gitt resultater og er spent på hvordan tendensen vil være over tid.

– Det er jo bred politisk enighet i Oslo og Akershus om å innføre miljø og tidsdifferensierte takser, og det er jo nettopp fordi det er mange som ønsker slike effekter.

I dag demonstrerte mange tusen mennesker mot den økte bomavgiften. Lan sier hun kan forstå at mange merker det på lommeboken.

– Men samtidig har vi store problemer med luftforurensing, vi sitter mye i kø og vi trenger mer penger til de store kollektivinvesteringene. Disse problemene skal de nye takstene være med å løse, og derfor er det også bred politisk enighet om det.

Flere kjører elbil

Det koster nå 19 kroner mer for dem som eier en bensinbil og må kjøre i rushtiden mellom 06.30 og 09.00. For dieselbiler har prisen økt med 24 kroner i samme tidsrom.

Når man ser på døgnet under ett, er det tydelig at elbilene utgjør en gradvis større del av bilparken.

Sammenlignet med september 2017 øker passeringer med elbiler fra 12,5 til 13,5. Samtidig er dieselbilen fortsatt mest utbredt. Nedgangen i passeringer fra september til oktober er fra 47,9 prosent til 47,2 i Oslo.

Elbilene kjører fremdeles gratis i bomringen, og selv om andelen avgiftsfrie passeringer øker, sørger prisøkningen for at også Fjellinjens inntekter øker.

– Fordi takstene har økt, betyr det at den totale inntekten for Fjellinjen vil øke, forteller Magne Liestøl Larsen.

Bompengeøkningen er en del av Oslopakke 3. Avtalen sto byrådspartiene, Høyre, Venstre og KrF sammen om i Oslo bystyre. Stortinget vedtok det nye bompengeopplegget enstemmig.