Skjerper kampen mot digital mobbing

Skolene i Sarpsborg skal slå hardere ned på digital mobbing som skjer utenfor skolens område.

Facebook og Snapschat

Snapchat og Facebook er to av plattformene som benyttes til digital mobbing.

Foto: AFP

– Digital mobbing skjer i mye større grad enn før, sier Else-Grethe Mathisen, stedfortredende kommunesjef oppvekst i Sarpsborg.

Defor mener hun det er viktig å ta ansvar for den digitale mobbingen som skjer utenfor skolens område fordi det også påvirker læringsmiljø og trivsel på skolen.

– Når elever opplever digital mobbing, må rektor vurdere i samarbeid med foresatte og den aktuelle eleven hva det har å si for skolemiljøet, sier hun.

Mest mobbing på snapchat

Det meste av den digitale mobbingen foregår gjennom smarttelefonappen Snapchat.

Mathisen tror det er store mørketall og mener det er bra at rådmann Unni Skaar nå foreslår å gi skolene større ansvar for å bekjempe digital mobbing. Skaar foreslår at dette nedfelles i ordensreglement for grunnskolene.

– Vi ønsker å sette fokus på dette både for elevene og foreldrenes del. I tillegg tar vi et større ansvar ved å vise at vi har det i kommunens reglement, sier Mathisen.

Skolene skal i tillegg utarbeide sine egne reglement, men tilbakemeldingene på det nye ordensreglementet fra kommunen har så langt bare vært positive.

Lærer om nettvett

Mathisen tror et av de konkrete tiltakene man kan gjøre mot digital mobbing er å jobbe forebyggende ved å lære elevene om nettvett.

Else Grethe Mathisen, enhetsleder for utvikling og oppvekst i Sarpsborg kommune

Else-Grethe Mathisen sier digital mobbing utenfor skolens område også må være skolenes ansvar fordi det påvirker læringsmiljø og trivsel.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Vi har fokus på nettvett, og det er et godt element. Hvis det oppstår digital mobbing mellom to elever i samme klasse, er det naturlig at det er et tema man tar opp i klassen.

Hun understreker også at problematikken bør drøftes i elevråd eller ungdomsbystyret.

– Men det er også viktig med direkte tiltak mot eleven som opplever digital mobbing for å finne ut hva vedkommende trenger for å bli trygg igjen, sier Mathisen.