Skader fra styrtregn har økt med 800 prosent siden 1990-tallet

I helga er det igjen fare for flom. Nå kritiserer Miljøpartiet De Grønne regjeringen for å sende ansvaret for å løse problemene til kommunene.

Brannmannskaper fra Fredrikstad hjelper til etter styrtregn på Hvaler.

Brannmannskapene fra Fredrikstad måtte ta gummibåter i bruk for å hjelpe folk etter styrtregnet forrige helg.

Foto: May Iren Berg

Fredag kveld og lørdag skjer det igjen: Meteorologene varsler om tidvis store nedbørsmengder på Østlandet. De kraftigste skyene kommer først inn over Oslofjorden fredag kveld, beveger seg nordover forbi Oslo og inn i Sverige lørdag formiddag. Det ventes mellom fem og ti millimeter regn på en time. Siden elver og vassdrag allerede er fulle, har NVE sendt ut gult farevarsel.

Slik har det vært mye av den siste tiden. Regnet gjorde skader for en kvart milliard kroner på Østlandet i løpet av en uke.

I områdene rundt Oslo og i Fredrikstad kom det 50 millimeter på få timer sist helg. Det førte til at kjellere ble oversvømt, biler sto under vann og mannskaper fra utlandet måtte hentes inn for å takle vannmengdene.

De siste årene har skader på bygninger på grunn av styrtregn økt med 800 prosent, ifølge en rapport Cicero har utarbeidet på oppdrag fra If Forsikring.

Kostnadene har økt fra nærmere 2 milliarder til rett over 10 milliarder, og har ført til at forsikringsselskapene nå krever en klimatilpasningsminister for å koordinere arbeidet.

Kritiske til regjeringen

I en fersk undersøkelse gjort av Respons på vegne av forsikringsselskapet Fremtind sier 4 av 10 nordmenn at de ikke har tillit til at kommunepolitikerne har nok kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning til å ivareta deres sikkerhet.

Miljøpartiet De Grønne mener klimaminister Ola Elvestuen må ta ansvar.

– Klimatilpasninger burde være klimaministerens soleklare ansvar. Elvestuen bør få mer makt og mer ansvar for å ruste oss til å møte klimaendringene. I dag har vi en regjering som gjør det motsatte og sender ansvaret til kommunene, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.

Arild Hermstad (MDG)

– Ekstremvær kommer til å bli den nye normalen, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har regnet ut at det er et vedlikeholdsetterslep på 170 milliarder på norske avløpsanlegg som skal ta unna overvann. Hermstad mener staten må bla opp mer penger for å hjelpe kommunene.

– Uansett vil kostnadene for reparasjon og erstatning bli mye høyere enn hvis vi forebygger, sier han.

– Ikke stem på dem uten plan

På ti år har sju av ti kommuner opplevd ekstreme værhendelser, viser undersøkelsen fra Cicero. Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet mener disse erfaringene gjør at ansvaret bør forbli i kommunene.

– Jeg tror ikke man vet så mye mer om de lokale forholdene om man sentraliserer det til Oslo. Samtidig forutsetter det at kommunene har tilstrekkelig med folk til å jobbe med det. Jeg tror for eksempel at flere kommuner med fordel kunne slått seg sammen for å få enda bedre kompetanse, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima- og miljødepartementet (V)

Statssekretær Sveinung Rotevatn mener de som er opptatt av klimatilpasninger bør tenke på hva de stemmer i mandagens kommunevalg. – Hvis den lokale kandidaten ikke har en god plan, så bør du faktisk ikke stemme på dem, sier han.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– MDG mener regjeringen ikke tar nok ansvar for klimatilpasning. Hva sier du til det?

– Det er feil. Vi satser mye på klimatilpasning og skal bistå kommunene med det vi kan. Men den viktigste klimatilpasningen er å begrense utslippene og stoppe klimaendringene, sier Rotevatn.