Sju år uten at noe har skjedd i Maridalen

Sju år etter at Oslo bystyre vedtok å bygge sykkelvei i Maridalen, lever syklister, rulleskiløpere, joggere og fotgjengere fortsatt like farlig langs veien i dalen.

Maridalen

Myke og harde trafikanter deler samme vei i Maridalen. Da blir det ofte trangt om plassen.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

For å gjøre Maridalsveien mindre farlig, vedtok bystyret i 2007 å bygge sykkelvei fra Brekke til Hammeren, en strekning på 3,2 kilometer.

Løsningen som ble valgt var å utvide veiskulderen og ikke bygge separat gang- og sykkelvei, som var det andre alternativet.

Olav Tyrhaug

Olav Tyrhaug, syklist ved Låkeberget i Nordmarka.

Foto: Olav Juven / NRK

– På formiddagen når jeg sykler er det helt greit. Men på ettermiddagstid, særlig to-tre dager i uka når klubbene har organisert trening, er det veldig kaotisk der. Det er altfor mange syklister som trener samtidig, og så er det rulleskiløpere og joggere samtidig, sier Olav Tyrhaug, veteransyklist fra IK Hero.

Olav Tyrhaug har syklet langs Maridalsveien i 40 år, og mener veien er trafikkfarlig. Men interessekonflikter mellom forskjellige brukergrupper og sterke vernehensyn har gjort at det fortsatt ikke går noen sykkelvei gjennom Maridalen.

– Betimelig å spørre hva i huleste!

Marianne Borgen

Marianne Borgen (SV).

Foto: Olav Juven / NRK
Guri Melby

Guri Melby (V).

Foto: Dang Trinh / NRK

Nå lurer bystyrets samferdsels- og miljøkomité, med leder Marianne Borgen fra SV i spissen, på hvorfor ingenting har skjedd.

– Mange barnefamilier, mange treningssyklister, bruker området, og det er et farlig område. Nå har det gått sju år siden dette vedtaket, og det har ikke skjedd noen ting. Det er helt betimelig å spørre hva i huleste som er årsaken til at det ikke er blitt en sykkelvei der oppe når bystyret ville det, sier Marianne Borgen i bystyrets samferdselskomité.

Samferdselsbyråd Guri Melby (SV) sier at bystyrevedtaket fra 2007 i praksis var et intensjonsvedtak som utløste et stort behov for utredninger; på grunn av markaloven, på grunn av jordverninteresser og fordi Maridalen har status som landskapsvernområde.

– Dette området ligger innenfor markagrensa, og det er mange kryssende hensyn. Det er mange parter som kommer med innsigelser, og vi har mange ulike lovverk å ta hensyn til, sier Guri Melby.

Vil ha nytt vedtak i 2015

Dessuten er synet på hva slags sykkelvei som skal bygges svært forskjellig mellom brukergruppene; de som sykler fort, de som sykler sakte, voksne på rulleski, barn på rulleski, joggere og turgåere i alle aldre.

– Det forklarer noe av grunnen til at det har tatt så lang tid, men jeg mener heller ikke at det burde tatt sju år, sier samferdselsbyråden.

Guri Melby forteller at utredningsarbeidet har vært i gang for alvor i et par år og lover å holde fullt pedaltrykk.

– Vi må få et politisk vedtak i løpet av 2015, og det må bli satt av midler til å få bygd veien. Og så mener jeg også at vi må granske hva som har gjort at dette har tatt så lang tid, slik at vi unngår slikt i framtida, sier Guri Melby.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det er mange som deler samme veibane i Maridalen

I helgene og på ettermiddager er det stor aktivitet både av myke og harde trafikanter i Maridalen.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

Vil ikke blande syklister og fotgjengere

I Maridalen var det mange mosjonister som stoppet opp da de møtte på NRK for å fortelle at noe snart må gjøres. Flere sier de er bekymret for trafikksikkerheten.

Men hva slags løsning det blir for sykkelvei gjennom Maridalen skal altså vurderes på nytt, og det er fortsatt strid mellom de som vil bygge bredere veiskulder og de som vil ha egen sykkelvei.

Syklist Roy Smedhaugen sier ja takk, begge deler.

– For jeg ser jo utfordringen med å ha en felles gang- og sykkelsti. Når noen vil gå flere i bredden og kunne snakke sammen og kose seg, og så kommer det syklister i 40–50 km/t og passerer med ti centimeters klaring, så ser jeg at det er en utfordring, sier Roy Smedhaugen.

Roy Smedhaugen

Roy Smedhaugen på sykkeltur i Maridalen.

Foto: Olav Juven / NRK