Sier endelig ja til utbyggingsplanene for E18

Regjeringen avviser klagen fra Oslo kommune og sier ja til ny E18 gjennom Bærum. Dermed er planen endelig godkjent.

Ny E18 Ramstadsletta

Slik ser planene for nye E18 ved Ramstadsletta ut.

Foto: Statens vegvesen

I en pressemelding skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de godkjenner områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune.

Bent Høie

Statsråd Bent Høie er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Dette vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18, sier statsråd Bent Høie (H).

Høie er settestatsråd for kommunalminister Jan Tore Sanner fordi Sanner er nabo til veien.

– E18 er en av landets viktigste riksveger og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av vegsystemet i denne korridoren har gitt bedre framkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid, sier Høie.

– Kan et eventuelt regjeringsskifte, med en rødgrønn regjering, skrote E18 planene?

– Nå er det ikke noe som skal hindre at det blir ny E18. Den er godkjent, sier Høie til NRK.

Oslo kommune har protestert mot at veikapasiteten inn til Oslo vil øke. Det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre mener at planen bryter både nasjonale og lokale klimamål og Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo og Akershus.

De har også fått støtte av Miljødirektoratet, som har uttalt at planene for ny E18 gjennom Bærum fører til «økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig».

– Siste ord i saken er ikke sagt

Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er ikke fornøyd med planen for E18 nå er endelig godkjent.

Byrådet mener regjeringens avgjørelse er beklagelig.

– Det er vanskelig å oppfylle regjeringens egen klimapolitikk ved at man nå utvider og bygger en stor motorvei inn mot Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Han mener siste ord i saken ikke er sagt, og at diskusjonene vil fortsette etter valget.

– Nå er vår anke avvist og Bærum kommunes reguleringsarbeid fortsetter. Dette er en gigantisk motorvei med ukjent prislapp som skal finansieres med bompenger. Jeg er helt sikker på at denne diskusjonen kommer til å fortsette i mange år fremover, sier Johansen.

– Er synd

Også Naturvernforbundet reagerer på avgjørelsen fra regjeringen.

– Dette er synd, men ikke overraskende, og avslører regjeringens tanker om transport og miljø, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet.

Han mener pengene som blir brukt til å bygge veien heller burde vært brukt på bedre kollektivtransport og flere sykkelveier.

– Inn mot Oslo, der alle er enige om at personbiltrafikken skal reduseres, vil regjeringen sabotere miljøsatsingen med en massiv motorvei, som vil koste mange milliarder og er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Veien vil kreve masse penger fra bompenger, sier han.