Se opptak av Oslodebatten her

Byen bør få en skikkelig skyline mener tilhengerne. Det var utgangspunktet da Oslodebatten ble arrangert for første gang onsdag kveld. Temaet engasjerte en stappfull sal på Norsk design- og arkitektursenter.

Debatt fra om høyhus i Oslo sentrum.

Debatten i opptak.

Otto Haug

Distriktsredaktør i NRK Østlandssendingen tror det blir høy temperatur i den første Oslodebatten.

Foto: NRK
Øystein Sundelin.

Øystein Sundelin i Høyre er blant forkjemperne for flere høyhus i området bak Barcode.

Foto: Gøril Furu / NRK
Espen Ophaug

Leder av Oslo Venstre, Espen Ophaug, mener Grønland ikke er rett sted for flere høyhus.

Foto: Oslo Venstre

– Jeg tror det blir en het debatt, for frontene er ganske steile, sier Haug.

Skal Grønland i Oslo bli et Mini-Manhattan? Er løsningen på befolkningsveksten i Oslo-området å fortette, og å utvide Barcode med flere bygg på størrelse med Oslo Plaza og Postgirobygget?

Det er dette som skal diskuteres i den første Oslodebatten – en ny serie debatter som skal arrangeres av NRK Østlandssendingen og Norsk design- og arkitektursenter to ganger i halvåret. Debattene skal kaste lys over ulike aktuelle temaer knyttet til byplanlegging i hovedstaden.

– Vi synes det er veldig morsomt å samarbeide med Norsk design- og arkitektursenter. Vi er begge levende opptatt av utviklingen av byen vår. Dette handler om hvordan Oslo skal se ut og oppleves for innbyggerne, i nær framtid, sier Haug.

Debatten streames direkte

Den første Oslodebatten har fått navnet "Barcode bak Barcode", og skal arrangeres onsdag 12. mars på Norsk design- og arkitektursenter i Hausmannsgate 16 på Fredensborg i Oslo. Debatten starter klokken 19.00, og er åpen for publikum. Den skal streames direkte her på NRK Østlandssendingens nettsider.

For Oslo finnes det en generell regel som sier at ingen hus skal være høyere enn 42 meter, men i Bjørvika og ved Oslo S gjelder ikke høydebegrensningen.

Eierne av Oslo Plaza vil bygge enda flere etasjer på toppen av Oslos høyeste bygning. Eierne av Postens gamle brevsenter vil bygge et 100 meter høyt tårn.

– Det er mange mennesker som vil bli berørt dersom det kommer flere høyhus i dette området. Uansett hva som skjer i forbindelse med dette har det betydning for folk, sier Haug.

– Å bygge i høyden er god miljøpolitikk

Oslo Høyre er blant pådriverne for å bygge høyere og tettere i området rundt Barcode i Bjørvika. Høyhusvenn og leder i Kultur- og utdanningskomiteen, Øystein Sundelin fra Høyre, blir en av panelets deltakere.

– Det blir en spennende debatt som handler om hvordan byen skal se ut de neste 10-20 årene. Byutvikling engasjerer mange, sier han.

Han mener man er nødt til å bygge ut Oslo i høyden, og at det er naturlig å peke ut Grønlands-området til dette formålet.

– Her er det allerede høyhus fra før. Å bygge høyhus i dette området er dessuten god miljøpolitikk fordi det her allerede er et godt utbygd kollektivtrafikktilbud. Vi vil ikke bygge ut marka eller i parker, og da er vi nødt til å bygge i høyden, sier Sundelin.

12.500 nye arbeidsplasser i Bjørvika sparer Oslo for 110.000 kilometer bilkjøring hver eneste dag i forhold til om arbeidsplassene skulle vært spredt utover byen, ifølge Transportøkonomisk Institutt.

Se Oslodebatten,"Barcode bak Barcode" fra Norsk design- og arkitektursenter kl. 19.00

Se debatten direkte her.

– Lite smart

På motsatt side i debatten står blant annet nyvalgt leder av Oslo Venstre, Espen Ophaug. Han bor selv i bydel Gamle Oslo, og mener området trenger noe helt annet enn flere høyhus.

– I Grønlands-området bor folk allerede tett, og det er få grøntområder her. Jeg er ikke motstander av høyhus generelt, men jeg tror ikke det er smart å fortette i høyden her, sier han.

Han støtter bygging av høyhus ved Oslo S, men mener Grønland heller burde oppgraderes på andre måter.

– Schweigaardsgate kan bli en fin handlegate, og det foreligger allerede planer for dette. Flere høyhus vil ikke hjelpe på utfordringene man allerede har på Grønland. Jeg tror ikke bomiljøet blir bedre av at man bygger enda høyere i et område der det allerede er nok høyhus mener han, og legger til:

– Jeg tror det blir en interessant debatt.

Også arkitekt Øystein Grønning og byantikvar Janne Wilberg stiller i debatten onsdag.