Saugbrugs fikk nei til CO2-kutt

Klimadepartementet lar ikke Saugbrugs få tilbake penger for økte kraftutgifter. – Konkurransevridende, mener Norske Skog.

Norske Skog Saugbrugs, Halden

Saugbrugs går glipp av årlige kostnadskutt på 25 millioner kroner etter at Klima- og miljødepartementet ikke ga bedriften medhold i klage.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter at EU innførte sitt kvotehandelsystem har det blitt dyrere for spesielt kraftkrevende industri å bruke strøm. CO2-kompensasjonen skal rette på dette. Forutsetningen for å få kompensasjon er at industriselskapene har kraftkontrakter som er inngått etter at kvoteordningen ble innført i 2005.

43 norske virksomheter har fått kompensasjon, mens 13 andre har klaget på avslag. Saugbrugs klaget for et drøyt år siden , og nå er svaret klart.

Klima- og miljødepartementet har avslått klagen .

Carsten Dybevig

VELDIG SKUFFET: – Det er veldig synd at regjeringen her viser manglende vilje til å satse på en bærekraftig industri, sier Norske Skogs mediekontakt Carsten Dybevig.

Foto: CF Wesenberg

– Departementet har ikke hatt grunn til å bestride at virksomhetens hadde som intensjon å erstatte den gamle kraftkontrakten med en ny kontrakt, men Norske Skog har ikke etter departementets oppfatning lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på at det innen 14. mai 2012 var truffet en endelig beslutning om at den gamle kraftkontrakten skulle erstattes, skriver departementet i sin pressemelding.

Dette betyr at Norske Skog Saugbrugs går glipp av en årlig kostnadsreduksjon på 25 millioner kroner.

Norske Skog: – En dårlig dag

Mediekontakt Carsten Dybevig i Norske Skog sier dette nesten er uforståelig.

– Vi er veldig skuffet over regjeringens beslutning. Særlig når begrunnelsen langt på vei gir Norske Skog Saugbrugs medhold.

– Regjeringen har vært opptatt av en veldig snever tolkning av regelverket her. Særlig når de ansatte har bidratt med betydelig endringer i skiftordningene for å spare penger. Bedriften har investert over 200 millioner kroner i energieffektivisering. Vi gjør mange tiltak for å tilpasse oss en råtøff konkurranse, fortsetter Dybevig.

Frykter for arbeidsplassene

Klubbleder Paul Kristiansen sier de fikk vite om dette i morges. Han skjønner ikke mer av det enn ledelsen gjør.

– Når jeg leser begrunnelsen, så er det helt uforståelig. Jeg har snakket med flere, og alle sier det samme.

– Utilgivelig

I dag er det 507 ansatte på Saugbrugs' anlegg i Halden. De har vært gjennom et tøft år, med 90 millioner kroner i innsparinger. Fortjenesten har vært liten. Og så kommer altså dette.

Paul Kristiansen

UTILGIVELIG: – Før valget sto faktisk Høyres industrimann i Stortinget og sa at dette var en ordning som de kom til å støtte. Og nå ser vi hva de gjør, sier klubbleder Paul Kristiansen.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Jeg syns det er utilgivelig at regjeringen ikke gjør noe, sier Kristiansen.

– Vi sliter med å tjene det vi skal i dag. Hvis vi skal spare inn dette, kan det få store konsekvenser. Hvilke konsekvenser må vi bruke noen dager til å se på.

– I Halden bruker vi 800.000 kubikkmeter tømmer i året, og dette kan få konsekvenser også for andre enn Saugbrugs.

Kaller det konkurransevridning

Dybevig sier departementets avslag er konkurransevridende, men at konsernet ikke kaster inn håndkleet.

– Våre største konkurrenter, blant annet i Tyskland, får nå 25 millioner kroner mer å rutte med i året enn oss. Penger de kan bruke på omstilling, produktutvikling og på å presse oss på pris.

– Vi har et langsiktig perspektiv på å drive Norske Skog Saugbrugs. Vi har tenkt å overleve og å vinne konkurransen, sier Dybevig