Røyk lindrer ikke stress

Ny britisk studie avliver langt på vei påstanden om at røyking lindrer stress.

Sigaretter

SLAPPER IKKE AV MED RØYK. Mange deltakere i engelsk studie opplevde en sterk reduksjon i angstnivået etter å ha sluttet å røyke.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

En ny studie, som blant annet er gjennomført av forskere ved Cambridge, Oxford og Kings College i London, viser at røykere som klarer å slutte, ikke føler mer angst og stress etterpå – til tross for troen på at røyking lindrer stress.

Norsk Helseinformatikk skriver at de involverte forskerne fulgte nesten 500 røykere, som har fått hjelp til å slutte i regi av National Health Service i England.

Les også:

Stumper røyken

NIKTOTINAVHENGIGHET HAR SAMMENHENG MED SELVMORD. Forskere i Kanada har oppdaget betydlig reduserte suicidale tendenser hos personer som hadde sluttet å røyke i minst et år.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Tilbakefall økte stress

Forskerne ved Cambridge, Oxford og Kings College i London sier til BBC at funnene bør brukes til å berolige røykere som ønsker å slutte, om at røykekutt ikke nødvendigvis vil føre til mer angst og stress.

En av fem oppga nemlig at de røykte for å takle stress bedre.

Forskerne fant også ut at det å mislykkes med røykekuttet, førte til ulike konsekvenser for deltagerne.

For de som slet med angst eller humørsvigninger ble disse problemene forstørret hvis de mislyktes med å slutte.

Røyking øker faren for selvmord

I den ferske studien fra England målte forskerne angstnivået til deltagerne før og etter at de forsøkte å slutte, og fant en ”betydelig” reduksjon i angstnivået blant de 68 deltagerne som hadde sluttet å røyke etter fem måneder.

Effekten var størst blant deltagerne som rapporterte at de slet med angstlidelser og mye dårlig humør, skriver Norsk Helseinformatikk på nett.

En kanadisk studie, som ble presentert i 2011 av nesten 35.000 mennesker, viser at nikotinavhengighet har sammenheng med selvmordsforsøk, uavhengig av psykiske lidelser og fysiske sykdommer som ofte følger med suicidal adferd.

Forskerne ved universitetene i Manitoba og Saskatchewan fant betydlig reduserte suicidale tendenser hos personer som hadde sluttet å røyke i minst et år.