Hopp til innhold

Økning i akutte oppdrag: Tillitsvalgt frykter for liv og helse

Antall akutte turer med blålys i Helse Sør-Øst øker. Samtidig er det færre ambulanser som kommer fram til pasientene innenfor målet.

– Det kan gå på bekostning av liv og helse når det ikke er nok ambulanser til å håndtere alle oppdragene. Da er det noen som må vente. Og da kan det være at en som har et alvorlig problem, ikke får hjelp tidsnok.

Det sier avdelingstillitsvalgt Hans Erik Ringnes i ambulansetjenesten i Østfold.

De rykker ut på stadig flere akutte oppdrag med blålys og sirener.

Hans-Erik Ringnes

BEKYMRET: Avdelingstillitsvalgt i ambulansetjenesten i Østfold, Hans Erik Ringes mener det mangler beredskap.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

De siste to årene har antallet «røde turer» økt mye i Helse Sør-Øst.

Mellom 2020 og 2022 var det 38 prosent økning i antallet akutte oppdrag i tettbebygde strøk og 26 prosent økning i grisgrendte strøk.

Samtidig øker også responstiden.

I 2020 nådde 74,4 prosent av ambulansene i tettbebygd strøk riktig sted innen 12 minutter. I 2022 falt tallet til 65,1 prosent, viser tall fra kvalitetsindikatoren til Helsedirektoratet.

– Det er altfor stor oppdragsmengde i forhold til ressurstilgangen, sier Ringnes.

Rykker ut akutt på ting som ikke er akutt

Den tillitsvalgte mener AMK-sentralen har for liten tid til å vurdere alle samtalene som kommer inn.

– Bemanningen er for liten, erfaringen er for kort og det er et sammensatt problem med hele sektoren. Helt tilbake til fastlegen og legevakten, sier Ringnes.

– Vi opplever jo det at vi rykker ut på tilstander som tilsynelatende er alvorlig, men som ikke samsvarer med hva vi finner når vi kommer frem.

Når man ringer 113 fra Østfold, Akershus, Oslo og Kongsvingerregionen, kommer man til en sentral på Oslo universitetssykehus.

Denne sentralen betjener 1,7 millioner mennesker.

Bilder viser AMK-sentralen i Oslo. I rommer sitter ansatte med mange skjermer foran seg. Veggene er hvite.

Dette er AMK sentralen i Oslo. Her tar de imot tusenvis av samtaler i uka.

Foto: SIV JOHANNE BJØRKLY SEGLEM / NRK

Sentralen i Oslo har hatt utfordringer. Kravet er at 90 prosent av de som ringer inn skal få svar innen ti sekunder. Det får sentralen fortsatt ikke til.

– Dette er et samfunnsproblem mener jeg. Spesialisthelsetjenesten er ikke dimensjoner for å håndtere den økte oppdragsmengden som er. Hvis de anbefalte responstidene skal overholdes, må beredskapen økes og det må være mer mulighetsrom og tid til å vurdere de som ringer, sier Ringnes.

Les også: Legene er pålagt å rykke ut, men mangler blålys

En sølvgrå personbil utenfor legevakta i Skien
En sølvgrå personbil utenfor legevakta i Skien

Vil ha tilbake AMK-sentralen i Østfold

Tidligere hadde Østfold en egen AMK-sentral. Den ble flyttet til Oslo i 2015.

– Nå har vi fått tilbake Østfold som fylke. Nå er det på tide at vi får tilbake AMK-Østfold også tenker jeg, sier Rune Solmyr, førstekandidat for Senterpartiet i Fredrikstad.

Han har selv jobbet i ambulansetjenesten.

Rune Solmyr i Senterpartiet

Rune Solmyr, førstekandidat for Senterpartiet i Fredrikstad mener AMK må tilbake til Østfold for å sikre pasientsikkerheten.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Solmyr reagerer på at ambulanser blir sendt ut på oppdrag som ikke er akutte. Han frykter for pasientsikkerheten.

– Når ambulansene er ute på oppdrag hele tiden, så skjer det av og til at enkelte kommuner blir tomme for ambulanser.

Han forklarer at de da må sende ambulanser fra andre steder i fylket.

– Når det er snakk om sekunder da, så går det virkelig utover pasientsikkerheten.

Les også: Denne knyttneven kan redde liv etter fødsel

En jordmor presser hånda si ned i magen til en kvinne som ligger i en seng.
En jordmor presser hånda si ned i magen til en kvinne som ligger i en seng.

Bekymret for oppdragsmengden

Avdelingssjef Merete Storli Tveit ved prehospital avdeling på Sykehuset Østfold sier at også de er bekymret over økningen i akutte oppdrag.

Vi ser at det er mange av disse som ikke ender på sykehus eller er i behov av akutt hjelp når vi kommer frem. Dette kan det være mange årsaker til, og det vil være situasjoner der det likevel er korrekt å sende ut ambulanse på akutt tur.

Merete Storli Tveit

Avdelingssjef Merete Storli Tveit ved Sykehuset Østfold.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Hun sier at det ser ut til at mange hendelser kunne vært løst med annen hjelp.

Ingen helseregioner når de anbefalte responstid-kravene og økningen i antall akuttoppdrag skjer også nasjonalt.

Tveit sier det er noe fleksibilitet og at de kan få bistand fra ambulansetjenesten andre steder hvis det trengs.

Jobber med tiltak

Klinikkleder Stephen J. M. Sollid, ved prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus svarer i en e-post at det de jobber med tiltak.

Det finnes ikke ett enkelt tiltak som vil gjøre AMK Oslo bedre i stand til å møte en økende aktivitet og å besvare 113 samtaler raskere. AMK Oslo styrker bemanningen, men jobber også med hvordan arbeidsmetoder, arbeidsforholdene og oppfølging av de ansatte kan bli bedre.

Helse Sør-Øst svarer at de skal i gang med en gjennomgang av organiseringen av AMK-sentralene i år. Det er for tidlig å si noe om utfallet av dette arbeidet.

Les hele svaret fra Klinikkleder Stephen J. M. Sollid her:

Les også: Nada hadde hjerneslag, ble sendt hjem av legevakta

Eldre kvinne ligger i en svart skinnsofa
Eldre kvinne ligger i en svart skinnsofa

Les også: Legeforeningen slår alarm: Mener pasienter skrives ut for tidlig

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes