Vil legge ned Rygge flystasjon

I den nye langtidsplanen for Forsvaret foreslår regjeringen å legge ned Rygge flystasjon.

Rygge Flystasjon
Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er dramatisk for hele Østfold at Forsvaret foreslår å nedlegge nær sagt all virksomhet på Rygge, og jeg er kritisk til tap av kompetansearbeidsplasser i Østfold, sier fylkesordfører Ole Haabeth til fylkeskommunens hjemmesider.

I langtisdplanen fremgår det at Heimevernets distrikt 01 fortsatt vil ha base på Rygge, at redningshelikoptrene blir værende, og at transporthelikoptrene videreføres, men blir underlagt Bardufoss.

Alt annet flyttes, og Regjeringen foreslår at flystasjonen legges ned, og at flyplassdriften overføres til en annen aktør.

Bekymret for sikkerheten

– Flytting av funksjoner vil medføre at Rygge flystasjon nedskaleres, og det er uheldig. Særlig uheldig er det at Østfold da mister mye høykvalifisert arbeidskraft som vi sårt trenger. Jeg er også kritisk til at vi kan få en reduksjon i beredskapen og med det en forringelse av sikkerheten i det sentrale Østlandsområdet, sier Haabeth.

Han peker på at transport er avgjørende i en krisesituasjon og at lokaliseringen av flystasjonen og HV01 på Rygge gir nærhet til de to mest trafikkerte veiene mellom riksgrensen og hovedstaden.

– Nærhet til en moderne flyplass det er gjort store investeringer i og der forsvaret har stor gevinst av samarbeidet med den sivile flyplassen, nærhet til den viktigste jernbanen mot kontinentet og som er planlagt for oppgradering og økt kapasitet, og nærhet til flere av Norges største havner.

– Den gir også nærhet til den aller største i området, nemlig Göteborg havn. Dette utgjør et nærmest sømløst transportsystem forsvaret selv kan benytte i en nødsituasjon, men det er også et transportsystem som selv kan bli truet og som er viktig å sikre på en mest mulig effektiv måte. Jeg er bekymret for svekkelsen av sikkerheten, sier Haabeth.