Raser mot honorarfest

Tidligere styreleder i Halden ishall AS er sjokkert over honorarene dagens styremedlemmer mottar.

Halden Ishall

HONORARER SPRATT I VÆRET. - Her kan man si at det har vært en honorarfest for så vel regnskap, revisor og styremedlemmer etter at Halden kommune tok tilbake aksjene i ishallen i juni 2009, sier Thor-Ivar Engebretsen og viser til kravene som er innsendt . Kostnader til regnskap og revisjon var i følge regnskapstallene en brøkdel for hele perioden av det kravet som nå fremsettes av både regnskapsfører og revisor, ifølge ham.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har sørget for en honorarfest for styremedlemmer i det som tidligere het Halden ishall AS, det hevder tidligere styreleder Thor-Ivar Engebretsen.

Ishallselskapet heter nå Halden Arena AS og er under avvikling.

I den sammenheng har det kommet inn styrehonorarkrav på nærmere 200.000 kroner.

- Det er sjokkerende bruk av kommunale midler, sier Engebretsen til NRK.no.

Les også:

Thor-Ivar Engebretsen

BAD ALDRI OM EN KRONE. Thor-Ivar Engebretsen ble valgt inn i Halden ishall As i 2006. Da var Halden kommune fortsatt eier, og styrehonoraret var null. - Vi fremsatte heller ikke slike krav. Ei heller ble det tatt ut styrehonorar fra 2007-2009 i den perioden blant annet jeg var i styrene i henholdsvis Halden ishall AS og Halden ishall eiendom AS (nå Halden Arena AS), sier Engebretsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Fikk aldri en krone

Halden Arena AS skal avvikles. Selskapet har gått underskudd i flere år, og ishallen skal nå bli et vanlig kommunalt anlegg.

Til avviklingsstyret er det innmeldt styrehonorarkrav fra de faste styremedlemmene på 100.000 kroner.

- Da jeg satt i styret i Halden ishall AS hadde vi ikke en krone i honorar.

Vi jobbet for Comet, curlingklubben og for kommunen, og ønsket å gjøre dette så billig som mulig for alle parter, sier Thor-Ivar Engebretsen.

Han mener det er feil at idretten, som betaler leie i ishallen, skal finansiere styrehonorarer.

- Det foreldre og andre ivrige frivillige steker opp av vafler og selger på kampene, samt det de har jobbet på dugnad, har delvis havnet i lommene på styremedlemmene i Halden Arena AS. Det er rett og slett sjokkerende, sier Engebretsen til NRK.no.

Les også:

- Urettferdig kritikk mot leietakerne

Thor-Ivar Engebretsen sier at det står i skarp kontrast når eierselskapet Halden Arena AS har utbetalt honorarer i hundretusenkronersklassen samtidig som det er rettet kritikk mot leietakerne (Ishockeyklubben Comet og Halden Curlingklubb) for at de betaler for lite leie.

Det er også rettet politisk kritikk mot at hallen er dyr å drifte.

- Styret, revisor og regnskapsfører har, sammen med det nye avviklingsstyret, kostet et milionbeløp siden kommunen overtoktok aksjene i 2009.

- Dette har påført leietakerne og Halden kommune unødige utgifter, sammenlignet med de foregående sesongene, sier han til NRK.no.

Les også:

Kommuneansatte får honorar

På toppen av de 100.000 kronene, som de faste styremedlemmene har sendt inn krav om til avviklingsstyret, har de to som har fått jobben med å legge ned selskapet meldt økonomiske krav på tilsammen 71.000 kroner.

Det er en økonom og en jurist, begge to fast ansatte i kommunen, som nå jobber med avviklingen delvis i arbeidstiden sin.

Eivind Hansen

BEKREFTER AT ANSATTE FÅR HONORAR PÅ TOPPEN AV LØNNA. - Det er flere ansatte i Halden kommune som blant annet har styreverv i borettslag, der Halden kommune eier andeler som en del av den kommunale boligpolitikken. Dette er styreverv som honoreres av borettslagene. Jeg vil også anføre at jeg tror det er helt vanlig i norske kommuner, sier konstituert rådmann Eivind Hansen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kunne ikke be dem ta ansvar uten honorar

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen, mener det ville være feil å be de to fast ansatte ta på seg ansvar for å avvikle Halden Arena as, uten at de får honorar for dette.

- Som rådmann i Halden kommune er jeg glad for at de to, i denne krevende tiden for kommunen, yter en ekstra innsats som til tider går langt ut over den regulerte arbeidstiden, sier Hansen.

Han bekrefter at de to også bruker arbeidstiden på å avvikle Halden Arena AS.

Hansen sier at medlemmer i aksjeselskapsstyrer oppebærer et personlig ansvar for driften av selskapene, og at dette ansvaret har de, uavhengig av ansettelsesforhold for øvrig.

- Man kan forsikre styremedlemmer i forhold til slikt ansvar, men prinsippet om aktsomhet vil likevel gjelde. Det vil si at ved utvist uaktsomhet, enten bevisst eller som følge av manglende kompetanse, vil styremedlemmet alltid måtte svare for handlingene.

Forsikringen vil ikke dekke slikt. Vi velger derfor ut våre beste medarbeidere til slike oppgaver. Halden kommune har for øvrig ikke tegnet forsikring på de to ansattes styreverv, sier Eivind Hansen.

- Et sykdomstegn i samfunnet

Per Egil Evensen, Fremskrittspartiet

- DETTE ER EN UKULTUR. - Regningen går til Halden kommune, og beskriver faktisk en ukultur, som vi ser mange steder i samfunnet, sier Per Egil Evensen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fremskrittspartiets leder i Halden, Per Egil Evensen, mener styrehonorarer av dette slaget er et onde og et sykdomstegn i samfunnet, som har oppstått mange steder i ulike sammenheng her i landet.

- Jeg mener dette er ukultur.

Det aller meste av dette foregår mellom klokka 8-16, og enten du er ordfører eller ansatt, så har du fullt betalt i tillegg til honorarene du får ved å sitte i de ulike styrene, sier Evensen til NRK.no.

Han mener det er en bit av historien, at for eksempel ordfører "skal være med" i styrer av forskjellige slag.

- Disse ordningene er noe dagens ordfører og andre har arvet. Dette er gammelt og innarbeidet, og man kan ikke skylde på dagens politikere og ansatte, som har arvet en kultur og et system, sier han.

Men Per Egil Evensen mener systemet i sin helhet bør gjennomgås på nytt.

- Dette er det lov til å ha meninger om, og forsøke å bidra til endrer seg, sier han.