Hopp til innhold

Viken-politikere kan tjene over 3000 kroner på fem minutter

For et fem minutter langt møte på Teams, håver politikere i Viken inn 3384 kroner i honorar. Reglene skiller ikke mellom lange og korte møter. Det har de selv bestemt.

Næringskomiteen på Teams

Dette møtet i næringskomiteen i Viken tok 19 minutter. Politikerne som ikke har lederverv får 3384 kroner i møtehonorar, uansett lengden på møtet.

Foto: Skjermdump / Viken fylkeskommune

Da vil jeg si velkommen til nytt næringskomité-møte, sier Ida Ohme Pedersen (Frp).

Hennes komité er et av seks politiske utvalg under fylkestinget i Viken. Og i likhet med forrige møte i januar, blir også dette holdt på Teams.

Da tar vi et opprop, sier komitéleder Pedersen.

Det er ikke en lang og tung saksliste som venter de 13 politikerne som svarer bekreftende på at de er til stede.

Utover de faste møtepunktene som godkjenning av innkalling, opprop, eventuelt og spørretime, er det bare en sak.

Saken «temastrategi internasjonalt arbeid» gir en oversikt over Vikens deltakelse i internasjonale fora. Den er raskt unnagjort, viser det seg.

Fra møtet starter til politikerne vinker «ha det» går det snaut 19 minutter.

– Dette møtet var raskt gjennomført. Men stort sett har næringskomiteens møter vært betydelig lengre enn de minuttene du oppgir, forklarer Pedersen.

Hun legger til at saken de hadde på planen måtte behandles i hennes komité før den skulle videre til fylkestinget i mars.

Raske penger

Men at møtene er korte, gjør ikke at politikerne får mindre betalt.

Godtgjøringen på 3384 kroner for hvert møte gjelder for alle møter i fylkestinget og underkomiteer. Det opplyser fylkeskommunen til NRK.

NRK har bladd seg gjennom opptakene fra møtene. Eksemplet ovenfor er ikke enestående, og det er absolutt ikke kortest.

Møtet i finanskomiteen 22. september i fjor må ha den rekorden.

Møtet er på teams og tar bare fem minutter.

Av opptaket går det fram at komiteen måtte innkalles for å hastebehandle en sak samme dag som fylkestinget har møte.

Finansutvalget i Viken på teams

Av de tretten folkevalgte i finanskomiteen, fikk fem full godgjøring for et fem minutters møte. (Gjelder ikke nødvendigvis personene på bildet.)

Foto: Skjermdump / Viken fylkeskommune

Honoraret på 3384 kroner for et fem minutters teamsmøte tilsvarer en timelønn på 40.000 kroner.

Opptakene fra de siste komitémøtene i Viken viser at de gjennomgående er kortere enn en full dag.

De fleste er også mye kortere enn en halv dag.

Tilbake til september har det vært rundt 10 møter hvor det betales møtegodtgjørelse som har tatt mindre enn en time.

Får for flere møter per dag

Det er de «vanlige» folkevalgte som får den skyhøye møtesatsen.

Politikere med heltidsverv, slik som ordfører, gruppeleder og fylkesråder har årslønn. De får ikke møtegodtgjørelse i tillegg.

Det samme gjelder komitélederne. De har halv ordførerlønn for å forberede og lede seks-åtte møter i året.

NRK forklarer

Slik lønnes Viken-politikerne

Hvordan regnes lønna ut?

Lønningene i Viken regnes ut fra statsrådlønn.

Nå er denne på drøyt 1,5 milllioner kroner.

Hvem får hva?

Fylkesordføreren har 80 prosent av statsrådlønn, cirka 1,2 millioner kroner.

Komitelederne har halv ordførerlønn, drøyt 600.000 kroner. De får også betalt for å sitte i fylkestinget. Sammenlagt = cirka 700.000 kroner. 

Hva får fylkesrådet?

Fylkesrådleder har 1,215 millioner kroner.

Fylkesrådene har 972.000 kroner.

Gruppelederne har 850.000 kroner. 

Hva får vanlige representanter?

Vanlige representanter har cirka 60.000 i fast betaling for fylkesting og det samme for eventuell komité = cirka 120.000 kroner i året.

De får også møtegodtgjørelse på 3646 kroner per møte. 

De får også dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Men de vanlige folkevalgte får altså en solid dagslønn for et møte.

Ikke nok med det, om de har flere møter på samme dag får de betalt for hvert møte, uansett møtelengde.

Fem av politikerne fra finanskomiteen fikk dobbelt betalt, både for fylkestingsmøtet og det korte finansmøtet 22. september, altså 6.768 kroner.

Det hører også med at de vanlige folkevalgte politikerne får inntil 4.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste for hver møtedag de er borte fra sine vanlige jobber.

I bunn har de også en fast årsgodtgjøring på 112.000 kroner.

– Feil pengebruk

Hvis du lurer på hvem som har vedtatt ordningene, så er det fylkespolitikerne selv.

Rødts gruppeleder Hans Petter de Fine synes inntil «40.000 kroner i timelønn» blir for drøyt.

– Det høres veldig mye ut, og det er ikke sånn vi skal bruke pengene i fylkeskommunen, sier han.

Hans Petter de Fine

Nivået på godtgjøringene i Viken ligger for høyt, mener Hans Petter de Fine i Rødt.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

Nivået på godtgjøringene i Viken ligger for høyt, mener Hans Petter de Fine i Rødt.

Foto: Anders Halvorsen Fehn / NRK

Rødt-politikeren mener lønnsnivået for politikerne i Viken generelt ligger for høyt.

– Vi ønsker å sette ned grunnbeløpet. Det foreslo vi på det første fylkestingsmøtet, men fikk ikke flertall for det, sier de Fine.

Så for seg heldagsmøter

Rune Fredriksen er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Han satt i utvalget som vedtok ordningene i slutten av forrige valgperiode.

Han forklarer at de ikke så for seg så korte møter da de bestemte reglene. De hadde heldagsmøter i tankene.

– Reglene er ikke tilpasset den virkeligheten vi bruker dem til, konstaterer Fredriksen.

Han åpner for at de kan bli endret mot slutten av denne valgperioden.

Rune Fredriksen, Fredrikstad Ap

Rune Fredriksen som leder Aps gruppe i fylkestinget, utelukker ikke at møtegodtgjøringen kan bli endret.

Foto: Anne Ognedal

Rune Fredriksen som leder Aps gruppe i fylkestinget, utelukker ikke at møtegodtgjøringen kan bli endret.

Foto: Anne Ognedal

Men han er likevel ikke med på at Viken-politikerne har så rause betalinger.

Og viser til at godtgjøringen også skal dekke forberedelser, befaringer og etterarbeid.

Om politikerne i Viken er klare til å vinke farvel til noen av godene, vil trolig først bli klart neste år.

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du et tips? Send meg gjerne en e-post!

Har du tips til andre saker jeg bør se på?

Ta kontakt med meg!