Politiinformant skulle kastes ut av landet – vant sak mot staten

En tidligere politiinformant sier hun levde i frykt etter å ha blitt avslørt av kriminelle. Etter at hun fikk avslag på asylsøknaden sin, gikk hun rettens vei – og vant.

"Elisabeth" var informant for politiet i lang tid

«Elisabeth» saksøkte Utlendingsnemnda (UNE) etter at hun fikk avslag på asylsøknaden. Nå har retten funnet UNEs vedtak ugyldig.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Fredag formiddag kom dommen fra Oslo tingrett. Tingretten tror på at kvinnen er blitt avslørt som informant for politiet, og konkluderer med at kvinnen får bli i Norge inntil asylsøknaden er behandlet på ny.

Kvinnen mente selv at hun var avslørt som informant da hun søkte om asyl, og at hun var i livsfare hvis hun ble sendt tilbake til sitt opprinnelige hjemland.

Hun lever nå på hemmelig adresse i Norge.

Allerede i november 2016 fortalte NRK hennes historie første gang. Da oppholdt hun seg på et godt sikret krisesenter etter en voldshendelse hun selv mente var en direkte konsekvens av at hun var avslørt som informant for politiet.

Gjennom sin virksomhet som politiinformant hadde hun bidratt til at politiet i Oslo avdekket en kriminell underverden.

Året etter søkte hun om asyl i Norge, men fikk avslag. UDI og UNE mente kvinnen ikke hadde behov for beskyttelse i Norge. Da hun skulle kastes ut av landet, gikk hun til sak mot staten for å bli.

– Leit man må til retten for å bli hørt

Oslo tingrett har nå konkludert i saken. De gir kvinnen medhold i at det er noenlunde sannsynlig at hun faktisk ble avslørt som informant for politiet.

Vedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE) er dermed kjent ugyldig.

– Jeg er så fornøyd. Jeg har kjempet lenge for dette. Endelig er det noen som hører og sier at det er noe unormalt som har skjedd med meg. Jeg er et menneske, men jeg har ikke levd som et menneske, sier kvinnen.

Hun er tydelig rørt og forteller at hun lenge har levd i usikkerhet. Hun sier det var vanskelig å gå gjennom en rettssak for å bli trodd.

– Jeg må fremdeles slåss, men denne rettssaken har gitt meg en stemme som viser at jeg har rettigheter, men det er ikke sikkert at det endrer noe, forteller hun.

Kvinnen har nå lovlig opphold i Norge, inntil UNE behandler hennes asylsøknad på nytt.

Silje Elisabeth Stenvaag

Silje Elisabeth Stenvaag, kvinnens advokat er fornøyd med resultatet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Kvinnens advokat, Silje Elisabeth Stenvaag, sier de er glade for resultatet.

– Det er helt i tråd med det vi har ment og hun har sagt hele tiden. Det er leit at man må til retten for å bli hørt. Det viktigste med denne dommen er at hun blir trodd når hun forteller at hun ble avslørt som informant, sier Stenvaag.

– Har du tro på varig opphold for kvinnen?

– Vi er fortsatt håpefulle til at UNE vil komme til et annet resultat i lys av denne dommen. Vi har hele tiden ment at utrolige innsatsen hun har gjort som informant for norsk politi bør vektlegges sterkt når man ser på hennes beskyttelsesbehov.

Ifølge kvinnen, kom ikke politiet henne til unnsetning da hun fryktet for sitt eget liv. Gjennom sin virksomhet som politiinformant bidro hun til at politiet i Oslo avdekket en kriminell underverden.

Kvinnen hevder hun fikk løfte om at politiet skulle hjelpe henne med lovlig opphold i Norge i retur mot informasjonen som hun ga til dem.

Les mer: Informantsaken i Oslo politidistrikt

Åpnet etterforskning

UNE, som mente kvinnen ikke hadde behov for beskyttelse i Norge, har ikke anledning til å stille til intervju om at deres vedtak er kjent ugyldig tingretten.

Men UNE skriver følgende i en e-post til NRK:

– Vi har akkurat mottatt dommen, og nå vil våre fagfolk lese og vurdere den. Så må vi ta stilling til hva vi skal gjøre videre.

Spesialenheten for politisaker åpnet i 2017 etterforskning av politiets håndtering av kvinnen.

Spesialenheten konkluderte med at Oslo politidistrikt brøt informantinstruksen da de brukte en informant uten lovlig opphold i Norge. De ga politidistriktet kritikk, men henla likevel saken i 2018.

Kommunikasjonssrådgiver i Oslo politidistrikt, Sølvi Glendrange, skriver følgende i en epost til NRK:

– Saken dreier seg om gyldigheten av et vedtak fattet av utlendingsmyndighetene, og ikke om politiets handlinger. Politiet er ikke part i saken, og har ikke tilgang til dommen som er unntatt offentlighet, skriver Glendrange, og legger til:

– Politiets handlinger er tidligere etterforsket og vurdert av Spesialenheten, som ikke har funnet at politiet har gjort noe straffbart.Vi har ikke anledning til å kommentere saken ytterligere