Gjerdrum-ordføreren er glad for nye søk

Politiet ønsker å starte søket etter antatt omkomne etter skredet i Gjerdrum på mandag.

Letemannskaper i Gjerdrumraset

Leteaksjonen ble stanset da det gikk et nytt skred tirsdag 5. januar.

Foto: Cicilie S. Andersen

– Jeg er veldig letta, veldig glad for det. Det viktigste er jo at vi får et svar på når. Det har vi nå fått. Da håper vi inderlig at de søkene gir resultater. At de savnede blir funnet, sier ordfører Anders Østensen i Gjerdrum.

Tirsdag forrige uke opplyste politiet at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter skredet i Gjerdrum.

Etter at det gikk et nytt ras i skredområdet samme dag, ble leteaksjonen avbrutt og mannskapene ble trukket ut av området.

Siden det har aksjonen blitt satt på vent. Politiet har nå satt ned en gruppe som forbereder det videre søket. Slik det ser ut nå, planlegger politiet å starte søk på mandag.

Ustabilt og farlig

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

Mansaas forklarer at det er viktig å legge planer for hvor søkes skal gjennomføres og ivareta sikkerheten til mannskapet.

De pårørende er informert om fremdriften og om oppstart av søk.

– Pårørende har vært dypt fortvilet

Ordføreren i Gjerdrum har jevnlig kontakt med pårørende til de som fortsatt er savnet. Etter at letingen ble innstilt forrige tirsdag, har de levd i uvisshet om når arbeidene kan gjenopptas.

Anders Østensen

Anders Østensen er ordfører i Gjerdrum.

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– De har vært dypt fortvilet over det. Og vi også. Vi vil jo så gjerne at arbeidet skal kunne avsluttes. At alle de savnede kan bli funnet. At begravelser kan finne sted.

– Dette er jo en sorg som vil følge oss lenge, men i hvert fall at det kapittelet med å finne de savnede kan lukkes. Det betyr så mye for de pårørende og det betyr så mye for kommunen, sier Østensen.

Men ordføreren sier de også har tenkt på tryggheten for mannskapene som skal gjøre arbeidet.

– Det kan jo ikke være sånn at nye liv skal gå tapt fordi man gjør et arbeid som er for farlig. Vi må ha respekt for de forholdsregler som politi, brann og redning tar, sier Østensen.

Tøye sikkerheten

Sju personer er funnet omkommet og tre er fortsatt savnet etter at flere boliger på Ask i Gjerdrum raste ut i et stort leirskred natt til 30. desember.

Dette er ifølge NVE blant de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge.

Letingen etter antatt omkomne skiller seg fra leting etter overlevende.

– Når vi leter etter overlevende, er vi villige til strekke oss og tøye sikkerheten noe, sier lensmann i Ullensaker Karl-Vidar Solberg.

NVE har vurderet sikkerheten inne i skredområdet og gitt råd til politiet.

Bruker borerigger

Rundt 1000 personer ble evakuert etter skredet og et stort området i Gjerdrum kommune ble sperret av. Forrige uke besluttet politiet at enkelte av de evakuerte beboerne i Ask sentrum kunne flytte tilbake.

200 til 300 boliger ble da frigitt. Det ble også Gjerdrum barneskole som åpner igjen førstkommende mandag.

NVE jobber nå med å få kartlagt grunnen i området, for å kunne gi råd til politiet om når flere evakuerte kan få flytte hjem.

– Dette gjøres blant annet med borerigger ute i det evakuerte område, sier Toril Hofshagen regionsjef i Region Øst i NVE.

Lys for ofrene i Gjerdrum-raset
Foto: Cicilie S. Andersen / NRK