Hopp til innhold

Advarer mot ulovlige elsparkesykler: Stoppet to 15-åringer i 80 km/t

De skal ha hastighetssperre på 20 km/t, men med enkle grep går sparkesyklene betydelige raskere. – Skaper en stor fare og risiko, sier politiet.

Elsparkesykkel

SPERRE: I Norge er det et krav at elsparkesykler har en hastighetssperre, slik at de ikke kan gå raskere enn 20 kilometer i timen.

Foto: NRK

– I verste fall ender det i en dødsulykke. Når vi snakker om en hastighet på opp mot 80 km/t, så er det ganske alvorlig, sier Paal Gunnar Mathisen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk Viken.

Lørdag kveld stanset politiet to 15-åringer som kjørte i 80 km/t på en elsparkesykkel i Sarpsborg. De to sto på elsparkesykkelen samtidig.

Ungdommene er anmeldt for forholdet og elsparkesykkelen ble beslaglagt av politiet.

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg trafikk

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk mener det er svært alvorlig at man kjører i høy hastighet på elsparkesykkel.

Foto: Trygg trafikk

Mathisen sier det er et stort problem at man kan gjøre endringer på elsparkesyklene slik at de går raskere enn lovlig.

– Etter at elsparkesyklene ble introdusert er det flere og flere private elsparkesykler som noen velger å trimme.

NRK forklarer

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvilke trafikkregler gjelder dersom du kjører elsparkesykkel?

Elsparkesykkel er regnet som en sykkel og du skal derfor følge de samme trafikkreglene som syklister. I utgangspunktet kan du kjøre i veien og i sykkelfelt så lenge du kjører med kjøreretningen og følger skiltingen. Du kan også kjøre på gang - og sykkelvei, men da skal det ikke være så mange fotgjengere eller syklister der allerede.

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvordan skal elsparkesykkelen parkeres?

Du kan parkere på fortau, i gågate eller på gang- og sykkelvei så lenge den ikke er til hinder for andre. Den skal ikke være i veien for andre som ferdes i trafikken. 

Hva sier loven om elsparkesykler?

Hvor fort er det lov å kjøre med en elsparkesykkel?

Det er ikke fartsgrenser for små elektriske kjøretøy på samme måte som med biler. Men det er et krav om at elsparkesykler har en hastighetssperre som gjør at de ikke går raskere enn 20 kilometer i timen. Det skal ikke være mulig for brukeren å oppheve hastighetssperren med en app, en bryter eller ved å endre modusen. 

Hva sier loven om elsparkesykler?

Er det tillatt med passasjer?

Nei. Det skal bare være én person på elsparkesykkelen eller andre små elektriske kjøretøy. Både politiet og Statens vegvesen kan ilegge gebyr dersom man er flere på elsparkesykkelen. Gebyret er på 3.000 kroner.

Les også: Elsparkesykler i hovedstaden forblir stengt

Politiet bekymret

Politiet ser ofte elsparkesykler på norske veier som holder altfor høy hastighet. Det bekymrer fagansvarlig for trafikk og sjøtjeneste i Øst politidistrikt, Truls-André Hjortnæs.

– Det er ikke forsvarlig å kjøre sånn. Vi ser at det blir store skader ved mange av disse ulykkene.

Politiet ser også elsparkesykler som er modifisert til å gå raskere enn tillatt.

Truls-Andrè Hjortnæs

Fagansvarlig for trafikk og sjøtjeneste i Øst politidistrikt, Truls-André Hjortnæs sier politiet ser mange elsparkesykler som går for fort.

Foto: Politiet

– Vi vet at det er solgt flere hundre tusen elsparkesykler de siste årene og dessverre har flere av disse vært av typen som man lett kan endre effekt eller hastighet på, sier Hjortnæs.

– Det er ikke å anbefale at elsparkesykler kommer opp i en fart på mellom 40 og 80 km/t. Det skaper en stor fare og risiko for de som ferdes.

Vil ha strengere regler

Aresh Yousefi (15), Signe Johanne Dahle (15) og Oda Horgheim (15) er elever ved Gudeberg skole i Fredrikstad. Alle kjører elsparkesykkel.

Yousefi forteller at han ofte ser folk som er uforsiktige og blant annet står på et hjul med elsparkesykkelen.

– Jeg ble nesten truffet av noen som gjorde det. Det er veldig farlig.

Ungdommer ved Gudeberg skole

Aresh Yousefi (15), Signe Johanne Dahle (15) og Oda Horgheim (15) mener det burde bli strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Ungdommene mener det må bli strengere regler.

– Man må være forsiktig med hvor man kjører og hvor mange som er rundt deg når du kjører. Det er ikke bare skadelig for deg selv, men også for andre hvis det går veldig fort, sier Dahle.

– Nesten ingen bruker hjelm og det kan føre til skader hvis man faller av elsparkesykkelen, sier Yousefi.

Oppfordrer til å prate med ungdom

– Det er viktig å holde et øye med hva ungdommen gjør og i hvert fall ikke oppfordre til at de skal trimme elsparkesykkelen, sier Mathisen i Trygg Trafikk.

Han får støtte av politiet.

– Det er opp til oss foresatte å ivareta ungdommen og sørge for at kjøretøyet er lovlig og i orden når våre unge og lovende skal ut og kjøre, sier Hjortnæs.

Han minner også om at bruk av hjelm og beskyttelsesutstyr er viktig.

– Vi oppfordrer alle til å passe på at ungdommen har det utstyret og materiell som er lovlig å bruke. Og ungdommen bør ikke la seg friste til å kjøre med disse elsparkesyklene som går for fort.